Go to main navigation

Holland

Holland får klapp på axeln av OECD

I en rapport från OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) beröms den nya fokuseringen i det holländska biståndet, men landet uppmanas samtidigt att inte falla under 0,7 procent av BNI i bistånd.

Holland har efter en genomgång av sitt bistånd bestämt att man främst kommer att arbeta med att stärka utvecklingsländers ekonomiska oberoende, och där fokusera på fyra områden i sitt bilaterala bistånd; säkerhet och stöd till rättstaten, vatten, matsäkerhet samt reproduktiv hälsa. Samtidigt sänker man andelen bistånd från 0,81 procent av BNI 2010, till 0,7 procent 2012, och minskar antalet samarbetsländer från 33 till 15.

OECD:s biståndskommitté Dac välkomnar Hollands tydligare inriktning men uppmanar landet att genomföra förändringarna i konsultation med andra givare och samarbetsländernas regeringar.

Dac noterar också att förändringarna kommer att kräva ny expertis bland holländska biståndsarbetare.