Go to main navigation

Nej till Internationella torget

Sida säger nej till Internationella torget

När Bokmässan i Göteborg drar igång i höst blir det sannolikt utan Internationella torget, som sedan 1999 samlat biståndsintresserade mässbesökare. Sida stöder inte längre Torgets verksamhet, då den ”inte når en bred allmänhet i tillräckligt stor utsträckning”.

Internationella torget har de senaste tolv åren vuxit till en myllrande del av den årliga Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg, med en uppsjö av evenemang och konstant program på två scener. Nu ser det ut att försvinna, åtminstone i sin nuvarande form.

LO-TCO Biståndsnämnd har koordinerat verksamheten med hjälp av pengar från Sidas informationsanslag. Stödet har bland annat finansierat det omfattande arbetet med samordning av programmet, tillgång till scener och teknik, rabatterade montrar och annan service för deltagande organisationer.

Första arbetsdagen efter nyår landade ett avtalsförslag från Sida hos LO-TCO Biståndsnämnd, där Sida meddelade att det inte blir något mer stöd till Internationella torget. Aktiviteterna är inte ”relevanta utifrån info- och kommunikationsstrategin i och med att insatsen inte bedöms nå en bred allmänhet i tillräckligt stor utsträckning”, skriver Sida i sin motivering.

Marie Ende på LO-TCO Biståndsnämnd har varit projektledare för Internationella torget.

– Vi träffade Sida så sent som i slutet av november, och har inte fått några signaler om att det var förändringar på gång, säger hon.

Över 60 organisationer ingår i nätverket kring Torget, även om alla inte varit med alla år. Många är förvånade och upprörda över Sidas argument att Internationella torget inte når en bred allmänhet. Vid ett uppföljningsmöte kring 2010 års upplaga av Internationella torget fick evenemanget också positiv feedback från Sida, enligt Marie Ende.

Nätverket planerar ett möte för att diskutera alternativ, men det ännu oklart om det finns organisationer som vill och kan vara med på mässan i någon form.

– Jag tror att det blir omöjligt för de organisationer som vill ställa ut att ha en gemensam scen, säger Marie Ende.

I slutet av 2010 presenterades en utvärdering som Sida låtit göra av informationsanslaget. Den kritiserade ett ”flockbeteende” hos organisationerna, där många kraftsamlar kring ett fåtal satsningar på framför allt Bokmässan, Almedalen och Facebook.

Marie Ende tycker att det tvärtom ökar mångfalden när flera organisationer samarbetar kring en fråga eller ett evenemang.

– Publiken gynnas av att ha tillgång till olika infallsvinklar. Det blir mer fokus på åhöraren eller den som söker information än på en viss organisation.

LO-TCO Biståndsnämnd hade ansökt om cirka 1,4 miljoner kronor per år för Internationella torgets verksamhet 2011 och 2012.

Anna Petersson