Go to main navigation

Global Corruption Barometer

Korruptionen i Vietnam

Tre av fem vietnameser anser att korruptionen i Vietnam ökat de senaste tre åren, enligt Global Corruption Barometer. Sida har jobbat intensivt med korruptionsbekämpning i landet sedan 2005, men det finns inga siffror som tyder på att korruptionen minskat. Jan-Olov Agrell, tidigare biståndschef i Hanoi, menar att arbetet gett utdelning inte minst i form av lagstiftning.

– För att minska korruptionen måste man förändra tankesätt. Man måste tidigt satsa på utbildning för att öka kunskapen kring korruption bland unga människor, sade Jan-Olov Agrell vid ett seminarium om korruptionsbekämpning i Vietnam, arrangerat av Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja.

Vietnams anti-korruptionslagar är bra, men de efterlevs inte, enligt Jan-Olov Agrell. Han påpekar att det tar tid innan man kan se resultat av arbetet, och anser att ett problem är att ‘tjänster och gentjänster’ är en del av den vietnamesiska kulturen.

Korruptionen i Vietnam är ett stort och växande problem och landet rankas på 116:e plats av 178 på Transparency Internationals årslista över hur länder bekämpar korruption. År 2005 publicerade Sida tillsammans med det vietnamesiska kommunistpartiet en rapport som fick enormt genomslag i vietnamesisk press. Rapporten påpekade bland annat behovet av en större öppenhet och transparens, och utsågs till en av de tre viktigaste nyhetshändelserna i landet det året.

I slutet av året läggs den svenska ambassaden i Hanoi ned, och frågan är vilket land som kan – och vill – ta över Sveriges roll i anti-korruptionsarbetet.

Adam Daver