Go to main navigation

Kriget mot terrorismen

Kriget mot terrorismen slår hårt mot kvinnor och HBTQ-personer

Nu på söndag är det tio år sedan terrorattacken mot World Trade Center i New York. Sedan dess har en massiv terrorbekämpning bedrivits på flera platser i världen. En nyligen publicerad rapport från amerikanska forskare visar att effekterna av ”kriget mot terrorismen” har drabbat fattiga kvinnor och sexuella minoriteter extra hårt.

– I länder som har varit i krig lider unga flickor mer än de jämnåriga pojkarna. Ändå satsas det i dag betydligt mer resurser på den manliga delen av befolkningen. USA prioriterar militära aktioner och insatser för att hindra unga män från att bli terrorister, sade forskaren Jayne C Huckerby vid ett seminarium i Stockholm nyligen.

Huckerby, som är verksam vid New York University School of Law, leder den forskargrupp vid universitetet som har skrivit rapporten. Den visar hur USA:s terrorbekämpning har slagit mot befolkningen i åtta afrikanska respektive elva asiatiska länder och elva länder från antingen Mellanöstern eller Nordafrika.

Kvinnor och sexuella minoriteter (HBTQ-personer) lyfts i studien fram som de värst drabbade av USA:s anti-terrorstrategi. De flesta civila offer har varit kvinnor och tillsammans med HBTQ-personer löper de stor risk att utsättas för våld, sexuella övergrepp och trafficking.

En av slutsatserna är att terrorbekämpningen har försvagat, snarare än stärkt redan utsatta gruppers rättigheter. Effekterna av att det i dag satsas betydligt mer pengar på ”hårda” insatser så som militära aktioner, än på ”mjuka” långsiktiga insatser för fred och säkerhet är slående:

– Terrorbekämpningen urholkar det civila samhället och slår hårt mot de grupper som varken är tillräckligt väletablerade eller stora nog för att hävda sig i konkurrensen om hjälpinsatserna, sade Huckerby och tillade att de akuta hjälpbehoven kommer i andra hand. Terrorbekämpningen inriktar sig i dag uteslutande på att lokalisera och hindra potentiella terrorhandlingar.

Huckerbys åsikt delas av Hanaa Edwar, grundare av och aktiv inom organisationen Iraqi Women´s Network, som även hon var en av de inbjudna gästerna till seminariet förra veckan.

– Säkerhet kan inte enbart uppnås genom hårda insatser som militär närvaro. Civilsamhället måste stärkas och människorna mobiliseras, uppmanade en kamplysten Edwar.

Anna Lantz

Forskningsrapporten ”A Decade Lost: Locating Gender in U.S. Counter-Terrorism” av Jayne C Huckerby m.fl. finns att ladda ner som pdf: http://www.chrgj.org/projects/docs/locatinggender.pdf