Go to main navigation

LDC

Mer pengar till minst utvecklade länder

Mellan den 9-13 maj höll FN sin fjärde konferens om världens minst utvecklade länder (LDC.) Konferensen hölls i Istanbul och målet var att utarbeta nya strategier för en hållbar utveckling för dessa länder.

En rapport som släpptes i samband med konferensen visar att de utländska direktinvesteringarna (FDI) till de minst utvecklade länderna har ökat under de senaste tio åren. De är nu uppe i mer än två procent av världens totala direktinvesteringar, motsvarande 150 miljarder kronor. Detta kan jämföras med 0.9 procent eller 44 miljarder år 2001. Den största delen av investeringarna kommer från EU, men företag i snabbväxande ekonomier som Brasilien och Kina bidrar allt mer. Fördelningen av pengarna är dock ojämn. Mer än 80 procent av pengarna går till länder som Angola och Sudan, som är rika på naturresurser, medan länder som Bhutan och Burkina Faso får lika mycket pengar som år 2001 eller mindre. Investeringarna har inte heller skapat särskilt många nya arbetstillfällen.

Oliver Reuter