Go to main navigation

Flexibelt

Migration som möjlighet

En ny utredning om så kallad cirkulär migration ska underlätta för migranter med ett arbete att stanna i Sverige samt att återvända då de lämnat landet. – Migration har alltid betraktats som ett bekymmer. Den här utredningen betraktar det som en möjlighet, sade före detta migrations- och biståndsministern Jan O Karlsson om regeringens nya utredning om cirkulär migration vid ett seminarium den 1 april.

Utredningen föreslår att det ska bli enklare för migranter med ett arbete att stanna i Sverige och att återvända då de lämnat landet.

Exempel på förslag är att göra regelverket för arbetskraftsinvandring mer flexibelt, bland annat med en förlängd kvalificeringsperiod för permanent uppehållstillstånd. Det förekommer även förslag för att underlätta för egenföretagare och internationella studenter, med ett nytt uppehållstillstånd för doktorander.

Flera seminariedeltagare lyfte fram brister i rapporten, bland annat gällande villkoren för arbetskraftsinvandrare.

– Vad ska vi göra mot den rovdrift på människor som förekommer? Arbetsgivarna drabbas inte av en enda sanktion, det borde framgå i rapporten, konstaterade Ella Niia, förbundsordförande Hotell och Restaurangfacket.

Åsikten fick medhåll av Samuel Engblom från TCO som föreslog en prövning av arbetsgivare. Migrationsforskaren Lisa Pelling tog upp bärplockarna från Vietnam som exempel på att reglerna för arbetskraftsinvandring är alldeles för slappa. Cirkulär migration innebär att människor först utvandrar till ett land och sedan återvänder till ursprungslandet.

Oliver Reuter