Go to main navigation

45 miljoner

Nödleverans av kondomer till Kenya

Efterfrågan på kondomer har fullkomligt exploderat i Kenya. Nu ber hälsomyndigheterna om en nödleverans.
På bara ett år har efterfrågan på kondomer i Kenya ökat från åtta till tjugo miljoner i månaden. Det har lett till tomma lager och enligt medierapporter förekommer återanvändning.

Därför tvingades hälsomyndigheterna i slutet av mars att be om en nödleverans på 45 miljoner kondomer från den amerikanska regeringen. Det skriver den norska tidningen Biståndsaktuellt i sin nätupplaga. Nödleveransen sker i väntan på en ordinarie leverans från FN:s befolkningsfond UNFPA i maj.

På den privata marknaden fanns fortfarande preventivmedel att tillgå men i Kenya distribueras 75 procent av alla kondomer av staten.

Liksom många andra afrikanska länder har Kenya drabbats hårt av HIV-epidemin och 6,3 procent av den vuxna befolkningen bär på viruset. Det är trots allt en halvering sedan år 2000 då myndigheterna drog igång förebyggande kampanjer, bland annat för ökad kondomanvändning.

Enligt hälsomyndigheterna innebär bristande infrastruktur att det är en stor utmaning att leverera kondomer till landets mer svårtillgängliga delar.