Go to main navigation

openaid.se

Regeringen lanserar ny biståndssajt

Den nya informationstjänsten Openaid.se, som ska samla offentliga biståndsdokument på ett ställe, lanserades vid ett välbesökt seminarium i Rosenbad på måndagen. Biståndsminister Gunilla Carlsson visade upp tjänsten och berättade om sin vision: full transparens i biståndet – inte bara det svenska.
Openaid.se ska visa vem biståndsmedel betalas ut till, vid vilken tidpunkt och för vilka ändamål. Organisationer, journalister och allmänhet ska kunna ”följa hela biståndskedjan från beredning av biståndsinsatser, via beslut och rapporter till utvärdering av insatsernas resultat”. Övergripande siffror åskådliggörs med hjälp av färgbubblor á la Hans Roslings Gapminder.

En panel av internet- och öppenhetsexperter, bland andra webbrådgivaren Joakim Jardenberg, fick ge kommentarer efter att ha granskat Openaid.se. De hyllade i princip unisont biståndsministerns initiativ, och flera påpekade att andra departement och myndigheter bör följa efter.

Ännu så länge varierar tillgången på relevanta dokument kring olika insatser. Sajten är fortfarande under utveckling och ska successivt fyllas på med ytterligare information. De dokument som lagts ut är allmänna handlingar, som även tidigare har lämnats ut på begäran. På Openaid.se samlas de och görs mer lättillgängliga, men tjänsten i sig innebär inte någon ökad grad av öppenhet.

När det gäller information från biståndsaktörer som idag inte är skyldiga att vara lika öppna som myndigheter – till exempel statens riskkapitalbolag Swedfund – sade ministern till OmVärlden att hon tycker att det är ”viktigt i den här miljön att man lär sig att hantera kravet på öppenhet, delaktighet och information”.

– Med anledning av de förväntningar som nu ytterligare stegras på att jag ska stå upp för öppenheten finns det anledning att jag också tittar på enskildheter i den förvaltning jag är satt att stötta, sade Gunilla Carlsson. Liknande satsningar kring biståndsinformation har gjorts i Norge, USA och Storbritannien.

Anna Petersson