Go to main navigation

Mätbara insatser

Regeringen ökar stöd till mätbara insatser

Regeringen har antagit en ny strategi för samarbetet med WFP (World Food Programme) som är tänkt att bidra till ett mer fokuserat och resultatorienterat svenskt arbete.

- Jag är stolt över att förra årets svenska bidrag till WFP gav mat till ungefär 2,5 miljoner människor i världens kriser och katastrofer. Med fokuserade insatser kommer vi att kunna hjälpa ännu fler och höja hjälpens kvalitet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson i ett pressmeddelande.

Enligt Carlsson stödjer Sverige en större användning av matkuponger och kontantstöd i stället för livsmedelsbistånd in natura. Det svenska bidraget till WFP ökar i år med 16 procent. Sverige var 2010 den sjunde största givaren till organisationen.

Regeringen har även bestämt att öka bidraget till den globala vaccinalliansen Gavi till 250 miljoner kronor för 2011.
Gavi har som målsättning att vaccinera 243 miljoner barn fram till 2015. Det höjda svenska bidraget är enligt regeringen ett exempel på den nya svenska biståndspolitiken, där ett tydligt resultatfokus prioriteras.

Gunilla Carlsson sade nyligen att hon vill öka mätbarheten i de svenska biståndsinsatserna.

Victoria Engstrand-Neacsu