Go to main navigation

FN

Sexuell utpressning i fokus vid FN:s kvinnokommission

- Sexuell utpressning är ett utbrett fenomen, men eftersom det sällan anmäls går gärningsmännen ofta fria. Vid det årliga mötet för FN:s kvinnokommission diskuterades bland annat hur man ska kunna ta itu med straffriheten.

Nicholas Kristof och Sheryl WuDunn, till vardags journalister på New York Times tilldelades Pulitzerpriset för boken "Half the Sky" förra året. Boken beskriver bland annat hur manliga lärare i södra Afrika utnyttjar sin maktposition gentemot sina elever och kräver sex i utbyte mot höga betyg.

I boken konstateras att hälften av Tanzanias kvinnor och nästan hälften av Ugandas kvinnor uppger att de utsatts för övergrepp av manliga lärare. Begreppet "sextortion" i betydelsen "sexuell utpressning" används i sammanhanget.

-Det som främst kännetecknar dessa fall är förövarens inflytande eller makt, säger Joan Winship från Internationella förbundet för kvinnliga domare, IAWJ, till IPS.

Det innefattar lärare, men också poliser, präster eller arbetsgivare, till exempel.

-Det handlar också om en motprestation, där du, om du går med på att ha sex, kommer att kunna bli befordrad, få löneförhöjning, eller ett visum eller en biljett utfärdad. Det finns ett inslag av utbyte som antingen är uttalat eller underförstått, förklarar hon.

Inslagen av utbyte och av makt kräver ett medgivande från offret vilket gör det svårare att kunna åtala förövaren. Det är också en förklaring till att "sextortion" inte har definierats på något tydligt sätt. Joan Winship förklarar att det är det de nu försöker göra.

IAWJ har tagit tillfället i akt att uppmärksamma "sextortion" vid FN:s kvinnokommission som hålls i New York mellan den 22 februari till 4 mars.

Genom stöd från den nederländska regeringen och bidrag från den holländska MDG3 fonden – vars medel är avsatta för att förbättra jämställdheten och stärka kvinnors ställning – har IAWJ utvecklat ett samarbete med partner i Tanzania, Filippinerna och Bosnien-Hercegovina. I det arbetet tar de bland annat fram verktyg för domare, och i juni 2011 planerar de att presentera en rad lagar som kan tillämpas vid fall av sexuell utpressning.

Teresita de Castro från Högsta domstolen i Filippinerna sa vid en paneldebatt att det är först när folk förstår att "sextortion" är ett brott som rättvisa kan skipas.

IAWJ förespråkar inte ny lagstiftning på området, varken på nationell eller internationell nivå.

-Problemet är inte att det saknas lagar. Problemet är att de saknas en vilja att upprätthålla de lagar som finns, säger Anne Goldstein, utbildare i mänskliga rättigheter vid IAWJ, till IPS.

IAWJ betraktar "sextortion" som en form av korruption, där det handlar om sex istället för pengar. Men Teresita de Castro påpekar att medan man kan reparera skador som orsakats av korruption handlar det om något helt annat vid sexuell utpressning som leder till fysiska och psykiska men för offren.

Förbundet vill att antikorruptionslagar ska användas för att åtala förövare som gjort sig skyldiga till sexuell utpressning.

-Vi vill förändra tänkandet, valutan behöver inte vara pengar det kan vara att be om sex, säger Joan Winship.