Go to main navigation

EU-bidrag

Snårig väg till EU-bidrag

Länge har svenska enskilda organisationer lutat sig mot Sida för bidrag. Men allt fler inser faran i att bara ha en större bidragsgivare att lita till. Att söka bidrag från EU är ett alternativ med stor potential, men många organisationer står handfallna inför de teknikaliteter och det pappersarbete som krävs. OmVärlden ger en kort lektion i hur ansökningsprocessen ser ut.

Att söka EU-bidrag är en process med ett antal steg. Det börjar med att EU-kommissionen lanserar en ansökningsmöjlighet (call for proposals). Dessa ansökningsmöjligheter är sedan uppdelade i olika tematiska program (exempelvis ”enskilda organisationer och lokala myndigheter”) eller geografiska program. Dessa ansökningsmöjligheter innehåller sedan tydliga riktlinjer för det projektet som man ansöker om pengar för.

Nästa steg är sedan att skicka in ett ”concept note”, en kortare form av ansökan. Får man bra poäng på det kan man få möjlighet att gå vidare till nästa steg, vilket är att skicka in fullständig ansökan. I vissa fall ska man skicka in hel ansökan i det första steget.

Oftast kan en enskild organisation göra obegränsat antal ansökningar, men kan som huvudansökare endast beviljas ett bidrag. En organisation kan däremot vara partner i andra projekt och kan på så sätt få ta del av flera projektbidrag.

För att få EU-handläggarna att ens titta på en ansökan krävs noggrannhet. Ofullständiga ansökningar, där något steg fyllts i fel, information saknas eller skickas in efter utsatt deadline, stryks direkt – oavsett hur bra projektet är. Det vanligaste misstaget organisationer gör är att inte fullt ut följa riktlinjerna.

Concord Sverige anordnade nyligen ett seminarium där tips och hjälp med hur enskilda organisationer kan söka EU-bidrag presenterades. Det främsta tipset var just att verkligen läsa igenom ansökningskriterierna noggrant. Behörighetskraven för bidragen är ofta mycket specifika och ibland måste projekten anpassas efter kraven från kommissionen. Organisationen måste själv visa att det projekt man presenterar är nödvändigt, det räcker alltså inte att luta sig tillbaka på sin organisations vanliga arbete, utan det är detta projekts relevans som måste motiveras.

Andra väldigt konkreta tips som framlades under seminariet är att i god tid registrera sig i ansökningssystemet PADOR. Dessutom bör man kontinuerligt kontrollera att samarbetskedjan håller - att alla aktörer i projektet är relevanta, alla kostnader välmotiverade och att inga luckor finns.

Johanna Stjärnfeldt

Aktuellt tips:
Ansökningsmöjligheten ”Development Education” för enskilda organisationer och lokala myndigheter (2011-2012):
- 1:a oktober annonserades ansökningsmöjligheten. Innan 21:a november 2011 ska en Concept note vara inskickat via mejl och er organisation registrerad i PADOR.
- Kommissionen gör sedan en utvärdering, den tar ca två månader (21:a januari), och ger sedan besked om vilka som gått vidare till att få skicka ”Full application”.
- Deadline för Full application är 8:e mars 2012.
- Det slutgiltiga urvalet av organisationer som ska få bidrag tar ca två månader. (Observera att det finns en reservlista man kan hamna på och då kan det ta mycket längre tid, så projekt som måste inledas på ett specifikt datum kan få problem).
- Concord Sverige har rådgivare som kan hjälpa sina medlemsorganisationer med bidragsansökan. De anordnar dessutom kurser inom ämnet, håll koll på deras hemsida.