Go to main navigation

7 miljarder

Snart är vi sju miljarder

I slutet av oktober beräknas världens befolkning nå 7 miljarder och år 2050 kommer världens befolkning uppgå till 9,3 miljarder människor. Det uppger FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor, Desa.

En stor del av befolkningsökningen kommer att ske i fattiga länder i Afrika och Asien enligt Desa, bland annat i Afghanistan, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Mali, Etiopien och Östtimor, men även medelinkomstländer som Jordanien, Pakistan, Honduras, Guatemala och Filippinerna kommer att till stor del bidra till ökningen.

- En global befolkning på sju miljarder innebär både utmaningar och möjligheter, säger Babatunde Osotimehin, chef för FN:s befolkningsfond, UNFPA.

Han betonar vikten av att satsa resurser på säker och effektiv familjeplanering. Enligt en FN-studie som publicerades i april har den globala finanskrisen inneburit att allt mindre resurser satsats på befolkningsprogram världen över.

- De nya prognoserna blir en väckarklocka för regeringar när det gäller att uppfylla den globala efterfrågan på preventivmedel, säger Suzanne Ehlers från organisationen Population Action International.

Enligt FN saknas motsvarande 145 miljarder kronor för finansiering av olika program som omfattar 1,8 miljarder ungdomar och 1,8 miljarder kvinnor i fertil ålder världen över.

- Investeringar i program för hälsa och kvinnors och ungas rättigheter är en investering för framtiden, säger Babatunde Osotimehin till IPS.

Han tillägger att 215 miljoner kvinnor i utvecklingsländer som skulle vilja ha tillgång till preventivmedel saknar det.

Thalif Deen/IPS

Om en vecka kommer det nya numret av OmVärlden till prenumeranterna, där vi angriper befolkningsfrågan ur flera perspektiv.