Go to main navigation

Sydafrika

Sydafrikanskt arbete för rättvis turism

Byturism, ekotourism och fair trade-turism. Benämningarna är många på vår tids alternativa sätt att resa. I Sydafrika arbetar den inhemska organisation Fair Trade in Tourism South Africa (FTTSA) för att möta efterfrågan på mer rättvis turism genom att certifiera aktörer i branschen.

– Alla turismprodukter kan vara fair trade, allt från enklare vandrarhem till femstjärniga hotell, säger Katarina Mancama som arbetar för FTTSA i Sydafrika.

Turistnäringen växer så det knakar i landet. Förra året besökte 8,1 miljoner internationella turister Sydafrika. Men långt ifrån alla aktörer lever upp till krav på hållbar utveckling och bra arbetsvillkor. Liksom i många andra länder är lönenivån låg, arbetstiden lång och ofta nekas personalen ledighet. Genom större medvetenhet om problemen och ökad efterfrågan från turister, hoppas Katarina Mancama att fler vill genomgå certifiering.

– Som resenär är du helt utelämnad till de som ordnar din resa. Det är bra med organisationer som har goda intentioner, men som konsument kan det vara svårt att kontrollera kraven de ställer, menar frilansjournalisten Bodil Sjöström, som har skrivit flera böcker om turism och gärna själv reser med småskaliga, lokala researrangörer.

För att bli certifierat måste exempelvis ett hotell leva upp till krav på viss miniminivå vad gäller löner, arbetsvillkor och även att lokalt producerade varor används när det är möjligt. Minimilönen ligger på 2000 sydafrikanska rand vilket motsvarar drygt 1700 kronor i månaden.

I dagsläget har drygt sextio organisationer i Sydafrika certifierats av FTTSA, som främst riktar sig till konsumenter som redan handlar produkter med den välkända etiketten Fairtrade. Men fair trade är någonting annat än varumärket Fairtrade. Det handlar inte om schysta bananer eller kaffe, utan om rättvis handel i form av turism.

Bodil Sjöström betonar att det är viktigt att inte blanda ihop olika begrepp. Risken är att det välrenommerade märket Fairtrade urholkas när fler aktörer väljer att använda det i andra sammanhang.

– Jag vill ändå tro att den typen av resande är bättre. Det är trots allt del av någonting annat än massturismen, tillägger hon.

Anna Lantz

Fakta / Fair Trade in Tourism South Africa:
(FTTSA) bildades i Sydafrika för tio år sedan av organisationen International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Sedan 2004 har dock FTTSA varit fristående. FTTSA har ett nära samarbete med internationella organisationer, däribland FN:s organ The World Tourism Organization (UNWTO/OMT). I Sverige finns bland annat nätverket Schyst resande, som i likhet med FTTSA arbetar för bättre villkor inom turistbranschen.