Go to main navigation

Globala fonden

Troligt att Sverige återupptar stödet till Globala fonden

Chefen för Globala fonden, FN:s fond för att bekämpa hiv/aids, tuberkulos och malaria, har besökt Stockholm för att diskutera Sveriges avbrutna stöd. Biståndsminister Gunilla Carlsson har krävt bättre hantering av korruption och mer reformarbete i fonden innan hon beviljar nya pengar.

Sverige avbröt förra året sina bidrag till Globala fonden efter rapporter om flera korruptionsfall. Den svenska regeringens beslut fick en hel del kritik, bland annat av Läkare utan gränser. I fredags besökte fondens chef Michel Kazatchkine UD och biståndsminister Gunilla Carlsson.

– Chefen för Globala fonden har varit här för att träffa oss eftersom jag har haft rätt stora synpunkter på hur man hanterar korruption och oegentligheter. Vi har verkligen talat igenom vikten av att ha fungerande system för att se till att pengarna når fram, sade Gunilla Carlsson i ett uttalande efter mötet.

Allt tyder på att Sverige planerar att återuppta sitt stöd, som de senaste tre åren legat på omkring 600 miljoner kronor per år. I regeringens regleringsbrev för Sida för 2011 finns en anslagspost på 700 miljoner till Globala fonden. Förutom arbetet mot korruption har Sverige tryckt på för reformer av fonden.

Michel Kazatchkine påpekar att Sverige varit en viktig givare och samarbetspartner sedan fonden startade. Samtidigt sänder Sverige nu negativa signaler, säger han – vad ska allmänheten i framför allt Afrika säga?

– Jag hoppas att jag har gett Gunilla Carlsson ny information, som visar att vi verkligen arbetar med de här sakerna. Jag hoppas, och förväntar mig, att Sverige kommer med ett positivt besked, säger Michel Kazatchkine till OmVärlden.

Under mötet med Gunilla Carlsson diskuterades bland annat vilka lärdomar Globala fondens ledning dragit av de korruptionsfall som uppdagades förra året. En sådan är att det förutom högriskländer finns sektorer med hög risk för korruption. Det handlar framför allt om ”mjuka” områden som utbildning – svårare att mäta och redovisa än till exempel inköp av läkemedel, enligt Michel Kazatchkine.

– Nu hoppas vi att reformarbetet leder till att de hanterar pengarna ansvarsfullt. Då kanske vi rent av kan bli en ännu större givare, säger Gunilla Carlsson.

Två tredjedelar av världens finansiering för att bekämpa malaria och tuberkulos, och närmare en fjärdedel av finansieringen för att bekämpa hiv/aids, kanaliseras via Globala fonden. Fonden är Sveriges fjärde största kanal för multilateralt bistånd.

Anna Petersson