Go to main navigation

Globala fonden

Två fördröjda miljarder till Globala fonden

För ett år sedan beslutade Sverige att avbryta sitt givande till Globala fonden. Argumentet var att fonden vid ett flertal tillfällen stött på problem med ”oegentligheter och korruption” när program, finansierade av fonden, skulle genomföras i vissa länder (Kamerun, Mauretanien, Zambia och Mali). Det hette då att Sverige avvaktade tills fonden presenterat en handlingsplan mot oegentligheterna.

Nu har Sverige återigen beslutat att bidra med pengar till fonden, vars fokus är främst motverkande av hiv/aids, tuberkulos och malaria. Under 2011-2013 kommer Sverige att bidra med två miljarder kronor till och av dessa ska 600 miljoner betalas så fort som möjligt. Anders Nordström, hiv/aids-ambassadör på UD och svensk styrelseledamot i Globala fondens styrelse, säger till OmVärlden:

− Sverige har inte ändrat linje, vi har hållit en konsekvent linje. Vi valde att inte ge utfästelse på grund av problem, men sedan har vi arbetat kontinuerligt under året och känner oss nu tillräckligt nöjda, men ser att det finns påtagliga problem kvar.

– Fonden har fattat tillräckligt tydliga beslut om vad som ska göras och gjort en tydlig plan. Alla problem är inte borta men vi vill tydligt signalera att Sverige är en långsiktig partner.

Anders Nordström tycker att det är bra att Sverige åter tagit beslutet att ge utfästelse till fonden och säger att Sverige nu kan vara säkrare på att fondens pengar hädanefter kommer att användas rätt.

– Vi vet att det kommer att komma rapporter om problem som förekommit, men framledes känner vi oss betydligt tryggare, säger han.

Han tror inte att fondens arbete skadats på grund av att Sverige hållit inne med pengar.

– Det har inte påverkat verksamheten, de pengarna skulle ändå inte ha betalats ut förrän i slutet av det här året.

– På grund av att Sverige tog upp frågan har fonden fått bättre rutiner för att få bättre resultat och hantera risker, säger han.

Johanna Stjärnfeldt