Go to main navigation

Yttrandefrihet

Undersökande journalistik i Egypten kan få ökat stöd från Sida

Under hösten 2010 har Sverige, genom Sida, gett stöd till insatser för yttrandefrihet i Mellanöstern och Nordafrika. Nu vill Sida öka stödet till undersökande journalistik i Mellanöstern – bland annat till Egypten.

En del av stödet, som är en del av den regionala strategin, har kanaliserats till en konferens i Amman arrangerad av Arab Reporters for Investigative Journalism, ARIJ. Nu planerar Sida att utöka stödet för 2011:

– Programmet ska bidra till ett friare medieklimat där man kan diskutera politiska, sociala och ekonomiska problem. Det blir väldigt relevant för den utveckling som sker, säger Helen Rask, enhetschef för Mellanöstern och Nordafrikaregionen på Sida.

Om utökat stöd ges kommer det att omfatta Egypten och andra länder i regionen. Sida kommer att fatta beslut inom kort.

– Med tanke på den situation vi befinner oss i planerar vi ett möte med ARIJ för programmet, men inget beslut är fattat, säger Helen Rask.

Det program som kan komma att utvecklas ska bidra till att fler journalister ska ägna sig åt undersökande journalistik med mer omfattande rapportering om områdets problem.

Mia Laurén