Go to main navigation

Swedfund

Uppföljning av Swedfund-pengar viktigt

Swedfund föreslås få ett kapitaltillskott på minst 1,2 miljarder kronor för de närmaste tre åren, varav 400 miljoner kronor i budgeten för 2012 som presenteras på tisdagen.

Swedfund är statens riskkapitalbolag för investeringar i utvecklingsländer. Biståndsminister Gunilla Carlsson är tydlig med att syftet med det extra kapitaltillskottet är att bidra till framväxten av små och medelstora företag – och därmed jobb – i länder där det är svårt att få fram privat kapital.

Det tycker Erik Lysén, chef för Svenska Kyrkans internationella arbete, är bra. Han påpekar dock vikten av att följa upp hur väl de satsade skattepengarna når sitt syfte – Swedfund kan inte behandlas annorlunda än andra biståndsaktörer.

– Givet att Swedfund har fått ökade kapitaltillskott under flera år, är jag förvånad över att ingen större oberoende utvärdering har gjorts av de senaste årens satsningar. Det finns tidigare utvärderingar från Riksrevisionen och Sadev som har visat på rätt klena effekter av Swedfunds investeringar, säger han.

Swedfund har fått nya ägardirektiv av regeringen och har under 2011 arbetat med en översyn av hur bolaget kan öka sin öppenhet. Det är för tidigt att säga om det arbetet ger något resultat, tycker Erik Lysén.

Regeringen avsätter totalt 650 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2012 för att stödja ”företagsamhet för fattigdomsbekämpning”: Utöver Swedfunds 400 miljoner kronor avsätts 250 miljoner till områdena Business for Development och Information and Communication Technology for Development.

Anna Petersson