Go to main navigation

Världshungerdagen

Utmaning stabilisera livsmedelsmarknaden

Varje kväll går 925 miljoner människor och lägger sig efter ännu en dag då de inte kunnat äta sig mätta. De senaste årens extremt höga livsmedelspriser har stoppat framstegen med att utrota hungern i världen.

Enligt FN kan hungern i världen uppnått sin allra högsta nivå någonsin 2009, som en följd av de globala livsmedels- och finanskriserna. Orsakerna, effekterna och möjliga lösningar till de höga matpriserna diskuterades på seminariet ”Livsmedelspriser – från kris till stabilitet” som arrangerades av Svenska Kyrkan, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO samt Naturskyddsföreningen inför Världshungerdagen den 16 oktober.

Odling av majs för användning till energiproduktion är en faktor som kan ha utlöst de stigande livsmedelspriserna. Extrema väderförhållanden förstör skördar, fler aktörer spekulerar på den globala råvarumarknaden, regeringar ingriper för att skydda inhemsk livsmedelsproduktion och en förbättrad levnadsstandard i flera länder skapar samtidigt en ökad efterfrågan på mat. Seminariets experter från livsmedelssektorn och finansmarknaden var eniga om att det är flera faktorer som ligger bakom de senaste årens höga matpriser.

Investeringar i jordbrukssektorn i utvecklingsländer och regleringar av exportrestriktioner krävs för att livsmedelsmarknaden ska stabiliseras. Sociala trygghetssystem blir allt viktigare i en värld där livsmedels- och finanskriser kommer att fortsätta vara en del av verkligheten, avslutade Sidas avdelningschef Johan Schaar..

Gabrielle Gunneberg