Go to main navigation

Vietnam

Vietnam-IT

Vietnam har under de senaste decennierna genomgått stora ekonomiska reformer, men de politiska förändringarna har uteblivit. IT-utvecklingen är den långsiktligt största utmaningen mot maktmonopolet.

– Vi ser hur ett civilsamhälle på nätet håller på att växa fram, liknande utvecklingen i Kina. Snart har hälften av stadsbefolkningen tillgång till internet, säger Börje Ljunggren.

Börje Ljunggren var svensk ambassadör i Hanoi 1994-1997 och var nyligen på återbesök i landet. Vid ett välbesökt seminarium den 12 april gav han en analys av dagsläget i landet. Han förklarade att den senaste partikongressen i januari inte visade några tecken på förnyelse och att den politiska utvecklingen är en besvikelse. Något som står i kontrast till ekonomin, som utvecklats i rask takt sedan en reformpolitik inleddes i slutet av 1980-talet.

 

– Tillväxten har legat på i genomsnitt 7-8 procent de senaste tio åren. Även andelen fattiga har minskat kraftigt, till cirka 15 procent i dag, säger Börje Ljunggren. Han kommenterade även Sveriges nuvarande relationer till Vietnam och beklagade regeringens beslut från i vintras att stänga vår ambassad i landet.

– Nu när andra ger sig in i landet, då ska vi lämna, säger Börje Ljunggren.

Oliver Reuter