Go to main navigation

Branschnytt

Mödradödligheten halverad på tjugo år

Mödradödligheten har nästan halverats sedan 1990, visar en ny FN-rapport. Men även dagens siffror är alarmerande - varannan minut avlider en kvinna i graviditetsrelaterade komplikationer, främst kraftiga blödningar, infektioner, högt blodtryck eller i samband med osäkra aborter.

Hela 90 procent av dessa dödsfall inträffar i världens 132 utvecklingsländer, uppger FN.

 Utvecklingen går dock åt rätt håll, enligt en ny gemensam rapport från WHO, FN:s befolkningsfond UNFPA, Världsbanken och FN:s barnfond Unicef. Enligt denna rapport minskade antalet kvinnor som avled i graviditetsrelaterade komplikationer från 543 000 till 287 000 mellan åren 1990 och 2010. Det är en minskning på 47 procent.

 Stora framsteg har gjorts i nästan alla världens regioner. Men trots det kommer många länder, främst i södra Afrika, inte att nå millenniemålet om en minskning med 75 procent fram till 2015. 

– Jag är mycket glad över att antalet kvinnor som dör i samband med graviditet och födslar fortsätter att minska, säger UNFPA:s ordförande Babatunde Osotimehin.

Det är enligt honom ett bevis för att det arbete som har lagts ned för att minska mödradödligheten i världen har gett resultat. 

– Men vi kan inte nöja oss med detta. Vårt arbete för att varje graviditet ska vara önskad och varje födsel säker måste fortsätta, säger Osotimehin

.Samtidigt visar rapporten att det råder stora skillnader både mellan och inom olika länder och regioner.

 En tredjedel av alla dödsfall inträffar i enbart två länder. År 2010 inträffade 20 procent av dödsfallen i Indien och 14 procent i Nigeria. Av de 40 länder i världen där antalet dödsfall är som störst ligger 36 i Afrika söder om Sahara.

 Tio länder har samtidigt redan lyckats nå millenniemålet om en 75-procentig minskning av antalet kvinnor som dör i barnsäng, däribland Vitryssland, Nepal och Vietnam.

 I Afrika söder om Sahara är risken för att en kvinna ska avlida i samband med graviditet 1 på 39, medan samma risk i Sydostasien är 1 på 290 och i den rika världen 1 på 3800.

 Rapportförfattarna konstaterar samtidigt att det råder brist på pålitlig information om exakt hur många kvinnor som avlider i samband med graviditeter. I många fattiga länder rapporteras inte alla dödsfall, och det är vanligt att fel dödsorsak anges, i synnerhet om kvinnan avlider i sitt hem.

 I ett pressmeddelande slår Osotimehin fast att hans organisation är helt på det klara med vad som behöver görs för att minska antalet fall av graviditetsrelaterade dödsfall. Det handlar om att öka tillgången på preventivmedel, se till att större resurser går till att utbilda fler barnmorskor och öka tillgängligheten till akutvård i samband med komplikationer. 

– Dessa insatser har visat sig rädda liv och har satt fart på utvecklingen mot att möta millenniemål nummer fem, om mödravård, säger Osotimehin.

  Han understryker samtidigt att fler än en kvarts miljon kvinnor fortfarande dör i graviditetsrelaterade komplikationer varje år, och fler än 215 miljoner kvinnor saknar tillgång till moderna preventivmedel. Att se till att dessa kvinnor ges möjlighet att planera sina graviditeter skulle inte enbart betyda att de erkändes en mänsklig rättighet utan också att antalet graviditetsrelaterade dödsfall skulle minska med en tredjedel, enligt Osotimehin. 

– Detta är en mycket kostnadseffektiv folkhälsostrategi. Det är utmärkt att en förbättrad tillgång till familjeplanering åter är på dagordningen efter att ha varit så eftersatt i alldeles för många år, säger Osotimehin.

Thalif Deen/IPS