Go to main navigation

Branschnytt

1,6 miljarder till civilsamhället

Sidas så kallade ramorganisationer får dela på 1,6 miljarder kronor för sitt utvecklingsarbete, har Sida beslutat. Ramorganisationer är organisationer i det civila samhället som bedriver utvecklingssamarbete och har långa avtal med Sida.

De som får mest pengar är Rädda Barnen, Forum Syd, Diakonia, Kooperation utan Gränser, Svenska Kyrkan och SMR (Svenska missionsrådet).

Nytt för i år är att fyra utländska organisationer också blir beviljade pengar från Sida, nämligen Oxfam, Ibis, Norska Flyktingrådet och Hiv/Aids Alliance. De får stöd för sitt arbete med barn och ungdomar.

– Satsningen har bland annat fokus på barn som lever i länder där det pågår eller har pågått en konflikt. Här är barn och unga extra utsatta och ett viktigt sätt för barnen att få en trygg och mer normal tillvaro är att de får gå i skolan, säger Charlotta Norrby, chef för Sidas enhet för civila samhället, enligt ett pressmeddelande från Sida.

En annan nyhet är att ett antal organisationer får stöd för sitt informationsarbete kring utvecklingsfrågor. Bland dem finns Föreningen Ordfront, Jan Hjalmarson Stiftelsen och Utrikespolitiska institutet.