Go to main navigation

Bok om CSR

”Affärsaktivist” vill ha hållbar lönsamhet

Med en bakgrund som finansanalytiker och managementkonsult vet Anna Ryott hur man skapar lönsamhet och bygger varumärken. Idag är hon generalsekreterare på SOS barnbyar, men känner sig i själ och hjärta som affärsstrateg. Inför en stor åhörarskara på Berns i Stockholm berättade hon om sin nya bok ”Affärsaktivisten”.

– Näringslivet befinner sig i ett paradigmskifte. Att endast tänka på kortsiktig lönsamhet fungerar inte längre. Allt fler företag börjar inse att de även måste tänka på morgondagens vinster för att överleva, säger Ryott.

– Det är då hållbarhet och socialt ansvar blir nyckelord när man utformar sina affärsplaner.

Hon vill dock helst byta ut ordet ansvar som hon menar för tankarna till något betungande och istället prata om hållbar lönsamhet – för att understryka att det inte finns någon konflikt mellan vinst och hållbarhet, utan att det sistnämnda tvärtom är en förutsättning för det första.

Betalar man svältlöner till sina arbetare i låglöneländer så kommer marknaden för ens produkter inte att växa, eftersom dessa länders befolkningar kommer sakna köpkraft. Men har man schyssta arbetsvillkor skapar det en lojalitet hos de anställda, vilket leder till minskade rekryteringskostnader, ett starkare humankapital och ökade vinster. Dessutom lyfter Ryott fram sambandet mellan fattigdom och konflikter.

– Att utrota fattigdomen är en säkerhetsfråga. Utan säkerhet görs inga affärer.

I sin bok talar Ryott med personer som inspirerat henne i sitt samhälleliga engagemang och som liksom hon själv tror att kapitalism går att förena med att rädda världen. Men för att CSR, företagens sociala hållbarhet, ska kunna göra någon skillnad ska det inte ses som ett sidoprojekt utan måste vara en del av företagens affärsverksamhet.

– Vi måste alla ta vårt ansvar. Staten, civilsamhället och inte minst näringslivet. Men framför allt hoppas jag kunna visa på vilka möjligheter det finns med hållbar lönsamhet, säger hon.

Axel Salomonsson