Go to main navigation

Gaza

Avsaltning möjlig lösning på vattenbrist

Vattensituationen i Gaza är akut. Nytt hopp ligger i ett stort avsaltningsverk som ska kunna göra Gazas vatten drickbart.

– Gaza är som ett akvarium. Utan vatten kommer fiskarna i det att dö. Gaza utan vatten är ett Gaza utan befolkning, för folk måste dricka, sade Shaddad Attili, minister och chef för Palestinska vattenmyndigheten, under ett seminarium på World Water Week.

Omkring 1,6 miljoner Palestinier bor i Gaza. Vattensituationen är akut eftersom grundvattnet under Gaza är den enda källan till vatten för befolkningen, och därmed överutnyttjas det kraftigt. Enligt Världsbanken beräknas mellan 90 och 95 procent av Gazas vatten vara olämpligt för mänsklig konsumtion på grund av höga nivåer av salt och föroreningar. Dessutom är cirka 60 % av sjukdomarna i området relaterade till dålig vattenkvalitet. Om inget görs kommer det inte att gå att leva i Gaza år 2020, enligt en rapport från UNEP.

Shaddad Attili vill genom besöket i Sverige uppmärksamma avsaltning som ett bra alternativ för att underlätta den svåra vattensituationen i Gaza.

Projektet är det första att formellt godkännas av alla 43 länderna i Unionen för Medelhavet. I unionen ingår alla länder kring Medelhavet och alla EU-länder – därmed även Sverige. Byggandet av avsaltningsanläggningen kommer, om allt går som planerat, att i slutändan tillföra 100 miljoner kubikmeter vatten per år.

Halva kostnaden för projektet saknas fortfarande och Shaddad Attili söker ytterligare finansiärer bland länderna i Europa. Efter Sverige ska han även besöka Norge och Finland.

Shaddad Attili säger att han har stora förhoppningar om svenskt stöd, efter ett möte med biståndsminister Gunilla Carlsson tidigare under dagen.

– Jag är övertygad om att vi kommer att se er följa oss till slutet av det här projektet, säger han.

Att FN-organet UNEP tycker att avsaltning i Gaza en bra lösning på vattenproblemet och stöder insatsen, är enligt ministern mycket positivt och ger auktoritet till projektet. Attili är övertygad om att det skulle gynna området i stort, även Israel.

– Ingen vill att en epidemi ska utbryta i området och Israel godkänner projektet. Att hindra avsaltningen i Gaza skulle inte gagna någon, säger biträdande chefen för vattenmyndigheten, ingenjör Rheby El-Sheik.

Tidigare vattenprojekt har ofta hindrats eller stoppats av att Israel inlagt sitt veto i den palestinsk-israeliska gemensamma vattenkommittén. Vattenkommittén kom till som en del av Osloavtalet under 90-talet. Israel har i dag avgörande kontroll över vattenkällor och vattentillförsel, även till de palestinska områdena. Nu förväntas landet ha en rådgivande roll, men huvudansvaret för utförandet läggs på Palestinska vattenmyndigheten.

På frågan vilken roll Hamas kommer att ha i projektet, blir svaret att Hamas inte har någon direkt roll, men att inställningen till projektet är positiv.

Enligt seminariedeltagarna gör kombinationen av investeringar från EU och arabvärlden att projektet blir mindre sårbart. Att inte upprepa misstag från förr är enligt El-Sheik viktigt, som att till exempel ha klara bestämmelser, riktlinjer och avtal. En ytterligare positiv sidoeffekt väntas vara att projektet kan tillföra en mängd jobbtillfällen till Gaza.

Frida Göteskog