Go to main navigation

Branschnytt

Biståndet på debattsidorna

Biståndsdebatten handlade under veckan som gått bland annat om den politiska utvecklingen i Etiopien efter premiärminister Meles Zenawis död.

Andra frågor som uppmärksammas är korruption och förskingrade biståndspengar i Somalia samt Rysslands inträde i WTO. Bilden av Afrikas granskas och i Svenska Dagbladet diskuteras om biståndets möjligheter att nå resultat har motverkats genom politiska beslut på andra områden, som till exempel exportstödet till jordbruket i EU, orättvis handelspolitik, fiskeavtal och avgifter för utländska studenter vid svenska högskolor.

Källa: Biståndsdebatten.se

www.bistandsdebatten.se

Etiopien sätts på prov efter premiärministerns död

Newsmill 22 Augusti

Etiopien: Klokt att skruva ned volymen

 Dagens Nyheter 22 Augusti

Putin underskattar effekterna av WTO-anslutning

Uppsala Nya Tidning 23 augusti

Biståndet till Somalia försvann i korruption

Svenska Dagbladet 23 augusti

Förebygg katastrofer med biståndspengar

Svenska Dagbladet 26 augusti

Förutsättningarna för Afrika har aldrig varit bättre

Newsmill 27 augusti

Var försiktig med stödet till Syrien

Svenska Dagbladet 28 augusti

Ny biståndspolitik bör tas fram med öppenhet

Svenska Dagbladet 28 augusti