Go to main navigation

Biståndsdebatt

Biståndet på debattsidorna

I veckans biståndsdebatt får regeringen kritik från flera håll för att Sverige gär affärer med diktaturregimer. SIDA:s generaldirektör efterlyser också ett mer samstämmigt arbete hos svenska myndigheter, företag och organisationer vad gäller arbetet för yttrandefrihet på internet. Förutom detta debatteras Sveriges bistånd till Etiopien och romernas utsatta situation i Europa.

Peter Rådberg (MP) anklagar regeringen och försvarsminister Karin Enström (M) för dubbelmoral när man å ena sidan pratar om vikten av att värna om demokrati och mänskliga rättigheter och å andra sidan säljer vapen till Saudiarabien. Isabel Somerfeld, MR-nätverket info Belarus, och Bawar Ismail, Liberala ungdomsförbundet, skriver att staten bör göra sig av med sina aktier i TeliaSonera då det står klart att företaget för länge sedan passerat gränsen för vad som är etiskt försvarbart i sin verksamhet.

.

Källa: Biståndsdebatten.se

Tydligt att Enström spelar dubbelt

Peter Rådberg, Svenska Dagbladet 22 oktober, 2012

Jordens befolkning måste begränsas

Lars A Boisen mfl; Svenska Dagbladet 22 oktober, 2012

Staten måste klippa banden till diktaturkramarna på Telia

Isabel Sommerfeld mfl; SVT Debatt 21 oktober, 2012 

 Extrem fattigdom för romer måste bekämpas

Jean-Pierre Lacroix, Svenska Dagbladet 20 oktober, 2012 

 Pengar till Etiopien stoppades

Replik på Sverige bör inte ge bistånd till Etiopien Georg Andrén mfl; Svenska Dagbladet 18 oktober, 2012

Civilsamhället saknas i fredsförhandlingarna om Colombia

Francisco Contreras, Newsmill 17 oktober, 2012

Jämställdhet leder till tillväxt

Gunilla Carlsson mfl; Newsmill 17 oktober, 2012

”Fokus på resultat riskerar slå mot ett effektivt bistånd”

Bo Forsberg mfl; OmVärlden 17 oktober, 2012 

 Sverige bör inte ge bistånd till Etiopien

Fredrik Malm mfl; Svenska Dagbladet 16 oktober, 2012

Direkt stöd till fattiga kan utrota hungern

Erik Lysén, Svenska Dagbladet 16 oktober, 2012

2,5 miljoner syrier är i behov av akut hjälp

Gunilla Carlsson & Carl Bildt; Expressen 9 oktober, 2012

Tacka nej till terror med svensk teknik

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen 9 oktober, 2012