Go to main navigation

Branschnytt

Biståndsministern vill slopa informationsstödet

Biståndsminister Gunilla Carlsson vill slopa det informationsstöd inom biståndet som i dag går till frivilligorganisationer och det civila samhället.

– Det är inte rimligt att biståndsbudgeten går till svenska intresseorganisationers trycksaker, informationskampanjer, fotoutställningar etcetera – med varierande grad av koppling till fattigdomsbekämpning, säger hon till tidningen Riksdag & Departement.

Gunilla Carlsson har tidigare varit mycket kritisk mot informationsstödet, och sänkte för några år sedan anslaget från omkring 200 miljoner till dagens 94 miljoner. Av dessa medel går omkring en tredjedel till biståndsmyndigheten Sidas informationsarbete 27 miljoner. Resten fördelas på organisationerna.

Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson Désirée Pethrus säger till Riksdag & Departement att hennes parti skulle motsätta sig ett sådant förslag men Carlsson får stöd av Folkpartiet.

– Jag ser ingen anledning att dogmatiskt försvara ett enskilt anslag, som tyvärr missbrukats vid flera tillfällen. Frågan är dock inte aktuell förrän inför nästa budgetproposition, skriver Fredrik Malm, utrikespolitisk talesperson Folkpartiet, på sin Facebooksida.

 Även Kerstin Lundgren, centerpartist och ledamot i Riksdagens utrikesutskott, kommenterar frågan på Facebook. Hon skriver att det inte pågår några förhandlingar i frågan och betonar att informationsstöd även i framtiden ”bör ingå som en del av anslaget som helhet.”

 I intervjun i Riksdag & Departement säger Gunilla Carlsson inte heller att det föreligger något färdigt förslag om att slopa informationsstödet.

 – Det var inget utspel i den meningen. Gunilla talade om formerna för informationsstödet och har inte sagt att det ska slopas helt, säger hennes pressekreterare Evin Khaffaf.

Jesper Bengtsson

Läs mer: http://www.rod.se/minister-vill-slopa-stöd-till-biståndsinformation