Go to main navigation

Nytt uppdrag

Carlsson tar fram nya millenniemål

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har utsett biståndsminister Gunilla Carlsson till medlem i en grupp som ska ta fram förslag till de nya globala mål som ska ersätta FN:s millenniemål för 2015.

Kommissionen kommer att ledas av Storbritanniens premiärminister David Cameron tillsammans med Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf samt Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono.

Kommissionen ska ha sin rapport färdig till i juni 2013 och den ska diskuteras i FN:s generalförsamling i september samma år.

Kommissionen ska dra slutsatser vad gäller Millenniemålen 2015, vilka resultat som åstadkommits och utifrån dagens utvecklingsutmaningar föreslå nya globala utvecklingsmål.

Sverige kommer även att tillsammans med Botswana att leda ett särskilt arbete kring de hälsorelaterade millenniemålen som kommer att utgöra ett bidrag till kommissionens sammantagna arbete.

Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/197130