Go to main navigation

Branschnytt

Civilsamhällets krav inte uppfyllda i Busan – Better Aid

Civilsamhällets organisationer har gått igenom det dokument som blev resultatet av biståndstoppmötet i sydkoreanska Busan i slutet av 2011. Toppmötet lyckades inte i tillräcklig grad möta de krav som organisationerna förde fram inför Busan, skriver devex.com om civilsamhällets rapport.

Organisationerna är nöjda med att fokus flyttats från biståndseffektivitet mot utvecklingseffektivitet, och att Busan-dokumentet lägger stor vikt vid transparensfrågor.

Men det saknas konkreta och tidsbundna mål för hur biståndsaktörerna ska nå de löften de ännu inte uppfyllt från de föregående toppmötena i Paris och Accra, påpekar organisationerna. De ifrågasätter dessutom givarsamfundets antagande att den privata sektorn ska spela en nyckelroll för utveckling och fattigdomsbekämpning.

http://www.devex.com/en/news/did-busan-adequately-address-cso-s-aid/77925

Anna Petersson