Go to main navigation

Branschnytt

Dåligt betyg för svenskt PGU-arbete

Det behövs en nystart för det svenska PGU-arbetet var slutsatsen i Concords årliga PGU-barometer. Svensk politik har på flera punkter, bland annat inom vapenexporten och handelspolitiken, rentav motarbetat politiken för global utveckling.

Det behövs en nystart för det svenska PGU-arbetet var slutsatsen i Concords årliga PGU-barometer. Svensk politik har på flera punkter, bland annat inom vapenexporten och handelspolitiken, rentav motarbetat politiken för global utveckling.

Concord, samarbetsorganisation för 45 av Sveriges civilsamhällesorganisationer, släppte i förra veckan sin årliga Barometer där man tar temperaturen på Sveriges politik för global utveckling (PGU). Barometern har sammanställts av bland annat Afrikagrupperna, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan. De olika kapitlen i rapporten är framtagna i samband med olika berörda organisationer.

Flera områden togs upp där regeringen brister i sitt PGU-arbete, det kanske mest uppmärksammade är vapenexporten. Sverige bedriver en politik som i många avseenden bidrar till en militär upprustning i världen, konstaterar rapporten och tillägger att svensk vapenexport inte är överensstämmande med PGU. 

– Ett demokratikriterium är ett första steg men vi vill gå längre och införa till exempel ett fattigdomskriterium, sa Bodil Ceballos (mp), ledamot i utrikesutskottet, under en paneldiskussion som följde presentationen av rapporten.

Kenneth G Forslund(s), även han ledamot i utrikesutskottet, var mer restriktiv. 

– Hur långt ska vi fatta beslut åt fattiga länder till vad dom ska göra med sina pengar?

Ett hett ämne under paneldiskussionen blev Swedfunds investeringar i skatteparadis. I rapporten kräver man en policy för att förhindra att svenska biståndsinvesteringar bidrar till skatteflykt. Det finns nya riktlinjer för Swedfunds investeringar i skatteparadis, som bland annat Gunilla Carlsson tycker är tillräckliga. Barometern och Bodil Ceballos håller dock inte med. 

– Om Gunilla Carlsson säger att de är tillräckliga och civilsamhället säger att de är otillräckliga, så litar jag på civilsamhället, sa Bodil Ceballos.

 – De riktlinjer som finns duger bra, tyckte däremot kristdemokraternas riksdagsledamot Anders Sellström, ledamot i finansutskottet.

Andreas Heneborn

Här hittar du Concords Barometer 2012 (i pdf-format)

Fakta om PGU och Barometern
PGU, eller Sveriges politik för global utveckling, antogs i december 2003 och handlar om att all svensk politik ska genomsyras av hållbar och rättvis utveckling i världen. Varje år gör Concord en oberoende utvärdering av det svenska PGU-arbetet.