Go to main navigation

Branschnytt

EU:s land-för-land-rapportering drar ut på tiden

Den omröstning om EU:s land-för-land-rapportering för multinationella företag, som länge varit planerad till 31 maj i år, har skjutits på framtiden. Ministerrådet, kommissionen och det utskott i EU-parlamentet som arbetar med frågan står för långt ifrån varandra när det gäller det slutliga innehållet.

 EU:s nuvarande ordförandeland Danmark har fått ge upp och lämna stafettpinnen vidare till Cypern, som tar över ordförandeskapet 1 juli.
Att få företag att rapportera hur mycket skatt de betalar i respektive land där de har verksamhet förväntas kunna minska problemen med skatteflykt från utvecklingsländer. EU-kommissionen har arbetat fram ett förslag till nya regler. Men inför det ministerrådsmöte i slutet av maj när EU:s medlemsstater skulle rösta om dem försvann frågan från dagordningen.

EU-parlamentariker i det utskott som behandlar frågan vill bredda och skärpa det befintliga förslaget. Det vill även civilsamhället.

Diakonia ingår i ett nätverk som driver på för att reglerna inte bara ska gälla redovisning av skatt utan även av företagens resultat, så att det blir möjligt att bedöma huruvida skatten är rimlig. Organisationerna anser också att reglerna borde gälla fler sektorer – idag berörs bara den så kallade utvinningsindustrin, det vill säga olje-, gruv- och skogsbolag.

Carl-Henrik Jacobsson på Diakonia framhåller att även om det befintliga förslaget skulle öka transparensen så kommer det inte direkt att sätta stopp för skatteflykten – då måste det vara mer långtgående.

– Det vi också skulle vilja se är att företagen tvingas rapportera transaktioner inom koncernen. Annars kommer man inte åt den enorma skatteflykt som sker när företag flyttar vinster till lågskatteländer eller länder där transparensen är dålig, säger Carl-Henrik Jacobsson, och fortsätter:

– Jag tycker framför allt att det handlar om att det inte ska finnas så många kryphål.

Som det ser ut i dagsläget ska frågan behandlas i utskottet, parlamentet och ministerrådet under hösten. De nya reglerna är en del av förändringar inom två EU-direktiv (redovisnings- respektive transparensdirektiven).

Anna Petersson