Go to main navigation

Wijkman/Rockström

Ge hållbarhet ekonomiskt värde

Ge ekosystemet och den biologiska mångfalden ett värde i den ekonomiska redovisningen, både för stater och företag. Använd offentlig upphandling aktivt för att gynna hållbara lösningar. Det är några av de konkreta förslagen i Anders Wijkmans och Johan Rockströms bok Bankrupting Nature, som ges ut i dagarna.

 Boken är en översättning, och delvis omskrivning av deras omtalade och hyllade bok Den stora förnekelsen, från förra hösten.
De båda författarna tar sig an klimatförändringarna och människans påverkan på dessa. Den grundläggande frågan är: Varför är det så svårt att ändra vårt beteende, när vi vet att det är på väg att gå åt pipan?

En förklaring, enligt Wijkman och Rockström, är att både politiker och företagsledare tänker allt för kortsiktigt. Det enda rimliga är att tackla den nuvarande ekonomiska krisen och klimatkrisen samtidigt. Det ena går inte att lösa utan det andra. Men i nuläget är det alltför många som förnekar att klimatfrågan är avgörande och det saknas styrmekanismer för att vrida utvecklingen rätt.

Styrkan i boken är att den lägger fram ett antal konkreta förslag på vad som kan göras. Men även efter publiceringen återstår förstås det viktigaste: Hur ska makthavarna, och befolkningen, övertygas om att detta är helt avgörande för mänsklighetens framtid, och vad krävs för att de/vi ska agera därefter?

Jesper Bengtsson