Go to main navigation

Branschnytt

Hiv sänker den Sydafrikanska ekonomin

Om det inte vore för hiv/aids skulle ytterligare 4,4 miljoner människor leva i Sydafrika i dag. Den minskade befolkningstillväxten har lett till en avmattad ekonomisk tillväxt. Forskare varnar för att det kommer att slå hårt mot den sociala välfärden.

Nya uppgifter från Sydafrikanska institutet för rasrelationer, SAIRR, visar att Sydafrika teoretiskt sett skulle kunnat ha en befolkning på 55 miljoner människor i dag. Men landets befolkning är 50,6 miljoner.

Utan hiv/aids skulle landets befolkning uppgå till 77,5 miljoner människor år 2040 - över 24 miljoner fler än vad som nu beräknas för det året.

– Den minskade befolkningstillväxten har en negativ inverkan på Sydafrika. Den som drabbas av hiv/aids är de mellan 15 och 49 år, den mest produktiva delen av befolkningen, förklarar Thuthukani Ndebele, forskare vid SAIRR.

Han varnar för svåra sociala och ekonomiska konsekvenser om Sydafrika fortsätter att förlora kompetens och arbetskraft genom att många dör unga.

SAIRR:s analys bygger på statistik från försäkringsorganisationen Assa och sydafrikanska institutet för framtidsstudier som visar att nästan en tredjedel av alla dödsfall 2011 var aidsrelaterade. Enligt SAIRR väntas antalet dödsfall till följd av hiv/aids vara 121 procent högre år 2025, jämfört med år 2000.

SAIRR förutspår att över sex miljoner människor i landet kommer leva med hiv/aids 2015, en fördubbling jämfört med år 2000.

– Det här borde vara en väckarklocka för Sydafrika. Det kommer att innebära en allvarlig kris för landets ekonomiska och sociala utveckling, säger David Hornsby, forskare vid avdelningen för internationella relationer vid universitetet i Witwatersrand i Johannesburg.

 Hiv/aids leder inte bara till tidig död utan också sociala missförhållanden, som bland annat föräldralösa barn. Enligt FN:s barnfond Unicef hade cirka två miljoner sydafrikanska barn förlorat en eller båda sina föräldrar i hiv/aids år 2009.

 – Nästan en tredjedel av Sydafrikas befolkning är under 15 år, vilket innebär en allvarlig obalans. Den sydafrikanska regeringen kämpar för att ge ungdomarna det stöd de behöver, i fråga om utbildning, social välfärd och hälsovård, säger Siobhan Crowley, chef för avdelningen för barns överlevnad och utveckling på Unicef.

 Det stora antalet föräldralösa barn i den här gruppen samt hushåll där far- och morföräldrar tagit föräldrarollen har skapat ett ökat beroende av det sociala välfärdssystemet som utgör en allt större del av den nationella budgeten.

 – Antalet familjer som inte har tillräckligt för de allra mest grundläggande behoven ökar ständigt, säger Bernice Roeland, chef för organisationen AIDS Response i Kapstaden.

 Hon befarar att utan en samlad ansträngning att förhindra nya hiv-infektioner och nya effektiva metoder för att ta hand om de redan hiv-smittade kommer bördan bli för tung för landets välfärdssystem, och leda till en kollaps.

 Forskare vid SAIRR säger att de är särskilt oroande över den ökade belastningen på den offentliga sjukvården. Enligt Världsbanken utgjorde kostnader för hälso- och sjukvård nio procent av landets bruttonationalprodukt 2009 – nästan det dubbla jämfört med de flesta industriländer.

 – Den sydafrikanska befolkningen utgör 0,7 procent av världens befolkning, men står för 17 procent av hiv-fallen global sett. Det sambandet är oroande och måste förändras, säger Thuthukani Ndebele, forskare vid SAIRR.

Kristin Palitza