Go to main navigation

Branschnytt

Indiens barn hungrar – trots den snabba ekonomiska tillväxten

Indien har på senare år upplevt en snabb ekonomisk tillväxt. Samtidigt visar en ny rapport att hela 42 procent av landets yngsta barn är underviktiga.

Den nya rapporten bygger på uppgifter från 73 000 hushåll i nio indiska delstater och visar att hela 42 procent av de barn som ännu inte har fyllt fem år är underviktiga. Premiärminister Manmohan Singh reagerade på den nya rapporten, som genomförts av en koalition av ickestatliga organisationer, genom att beskriva det stora antalet underviktiga barn i landet som "en nationell skam".

– Trots en imponerande ökning av vår bruttonationalprodukt så har andelen undernärda i landet förblivit oacceptabelt hög, sade premiärminister Singh.

R. Jayaprakash, professor i pediatrik i Thiruvananthapuram, påpekar att undernäring vanligtvis hänger samman med fattigdom.

– Om vi inte genomför en samlad satsning för att bekämpa undernäringen så kommer Indien att misslyckas med att uppnå ett av de viktigaste millenniemålen – att halvera undernäringen fram till år 2015, säger Jayaprakash.

Studier genomförda av Nationella näringsinstitutet i Hyderabad, NIN, har visat att 45 procent av barnen på den indiska landsbygden är underviktiga, och att nästan hälften av barnen visar tecken på hämmad utveckling.

I en rapport från Världsbanken som publicerades förra året gjordes bedömningen att det finns närmare 60 miljoner barn i Indien som väger för lite. Enligt samma rapport tvingas hälften av landets 1,1 miljarder invånare att leva på mindre än motsvarande nio kronor om dagen.

Detta trots att FN:s informationscenter Unic i New Delhi slagit fast att Indien har förmågan att bekämpa undernäringen i landet. Unic påpekar att landet har ett överskott av mat och exporterar spannmål, samt "kan och måste agera mot undernäringen", genom "resoluta statliga och alternativa insatser".

FN påpekade i en rapport förra året att Indien måste agera för att förbättra situationen för landets fattigaste och mest marginaliserade grupper om man ska lyckas infria millenniemålen. Främst handlar det om satsningar på daliter - den grupp som tidigare kallades för kastlösa, och barn till landets stamfolk. Under de senaste 15 åren har undernäringen bland barnen i dessa grupper konstant legat på runt 55 procent.

Närmare en fjärdedel av landets befolkning utgörs av daliter och stamfolk.

År 1975 lanserade den indiska regeringen ett program under namnet ICDS, som syftade till att förbättra situationen för landets barn. Men eftersom programmet gett så små resultat påpekade Världsbanken i fjolårets rapport att det krävs "snabba åtgärder för att minska gapet mellan de politiska intentioner som finns inom ICDS och det faktiska genomförandet".

K.S. Harikrishnan