Go to main navigation

Branschnytt

"Inga av målen kommer att nås"

Världen kan inte nå millenniemålen till 2015 – och om vi inte tänker om radikalt och minskar ojämlikheten så når vi dem aldrig. Det säger Jan Vandemoortele, FN-veteran som var med och skapade målen.

Det brukar sägas att världen är på god väg att nå millenniemålen. Några ska redan ha uppnåtts, som att halvera världsfattigdomen, öka tillgången till rent vatten och minska antalet människor som lever i slumområden.

Men Jan Vandemoortele, en av arkitekterna bakom målen, håller inte med.

– Min åsikt är att inget av målen är uppnådda. Det handlar bara om mätningar och statistik, säger Jan Vandemoortele.

Han förklarar att när det gäller vattenmålet så har hänsyn inte tagits till huruvida människor måste köa i timtal för vatten – som i många fall dessutom visat sig vara förorenat. Fattigdomsmålet uppnåddes redan för fem år sedan – om man räknar med Kina. Men Kinas statistik bygger helt på antaganden och är inte tillförlitlig, anser Jan Vandemoortele.

Han har gått i pension från FN-systemet efter 30 år, men arbetar som fristående forskare och skribent och är mycket involverad i arbetet med det som ska ersätta millenniemålen efter 2015. Äntligen, säger han, har FN vaknat och insett att det är hög tid att förbereda en ny agenda.

Det råder ett brett samförstånd bland forskare och bedömare kring att de ökande ekonomiska och sociala klyftorna i världen är den främsta anledningen till att millenniemålen ter sig ouppnåeliga. Jan Vandemoortele understryker att det enskilt viktigaste framöver är att göra världen mer jämlik. Och att det måste synas i den ”Beyond 2015”-agenda som FN startat processen kring.

Han ser en stor risk att agendan blir överlastad och vag – lätt att enas kring men med få konkreta effekter.

– Det viktigaste för att lyckas är tid och ledarskap. Tid har vi. Problemet är ledarskapet – det kommer inte att komma från FN:s nuvarande ledning.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har åtminstone annonserat att han ska inrätta en högnivåpanel för att leda ”Beyond 2015”-arbetet. Rabalder har redan uppstått, månader innan panelens ledning ska presenteras, inte minst i och med att Storbritanniens premiärminister David Cameron läckt till media att han blir en av panelens ordförande.

Ursprungligen var siktet inställt på att två före detta statsöverhuvuden skulle leda arbetet, för att verkligen kunna ägna hela sin tid åt uppdraget.

– Men sammansättningen av sådana här paneler, det är som när man tillverkar korv – du vill inte veta hur det gått till eller vad den egentligen innehåller, säger Jan Vandemoortele.

Anna Petersson