Go to main navigation

Branschnytt

Inget snabbt beslut om slopat informationsstöd

Det finns inga akuta planer på att slopa det informationsstöd inom biståndet som i dag går till frivilligorganisationer och det civila samhället. Det berättade biståndsminister Gunilla Carlsson i tisdags vid ett seminarium om den så kallade PGU-politiken. Frågan blev aktuell efter en intervju i tidningen Riksdag & Departement, där biståndsministern var mycket kritisk mot informationsstödet.

 – Det är inte rimligt att biståndsbudgeten går till svenska intresseorganisationers trycksaker, informationskampanjer, fotoutställningar etcetera – med varierande grad av koppling till fattigdomsbekämpning, sade hon bland annat.

Gunilla Carlsson har tidigare varit mycket kritisk mot informationsstödet, och sänkte för några år sedan anslaget från omkring 200 miljoner till dagens 94 miljoner. Av dessa medel går omkring en tredjedel till biståndsmyndigheten Sidas informationsarbete 27 miljoner. Resten fördelas på organisationerna.

Hennes uttalande i Riksdag & Departement möttes av hårda reaktioner. Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson Désirée Pethrus sade att hennes parti skulle motsätta sig ett sådant förslag. Kerstin Lundgren, centerpartist och ledamot i Riksdagens utrikesutskott, kommenterade frågan på Facebook och betonade att informationsstöd även i framtiden ”bör ingå som en del av anslaget som helhet.” Men Carlsson fick stöd av Folkpartiet.

– Jag ser ingen anledning att dogmatiskt försvara ett enskilt anslag, som tyvärr missbrukats vid flera tillfällen. Frågan är dock inte aktuell förrän inför nästa budgetproposition, skrev Fredrik Malm utrikespolitisk talesperson, Folkpartiet på sin Facebooksida.

Och vid PGU-seminariet i riksdagen sade biståndsministern alltså att budgeten för 2013 ligger fast. Där finns 94 miljoner anslagna för information om biståndet. Eventuella ändringar i informationsstödet tycks alltså bli aktuella först i nästa budget, hösten 2013.

Jesper Bengtsson

Läs mer: http://www.rod.se/minister-vill-slopa-stöd-till-biståndsinformation