Go to main navigation

Sida

Kaffet på Sida inte alltid Fairtrade

Allt kaffe på Sida är inte märkt med Fairtrade, trots att det står skrivet på kaffemaskinerna. Men myndigheten verkar ovetande om skillnaden mellan olika märkningar och dess innebörd för de kaffeproducerande bönderna.

– På Sida använder vi två sorters kaffe eftersom vi har två olika maskiner. I den ena används frystorkat kaffe och i den andra inte. Det ena kaffet är Löfbergs Lila Krav och Fairtrade. Det andra är Douwe Egberts, vilket ett EU-märkt och Kravmärkt kaffe, samt UTZ-certifierat. UTZ har ett lite annat fokus än Fairtrade, men allt vårt kaffe ska uppfylla vissa krav och det tycker vi absolut att det gör, säger Anders Maxson, pressekreterare på Sida.

Den största skillnaden mellan Fairtrade och UTZ-certifierat kaffe är att kraven för UTZ-certifiering inte är lika långtgående. UTZ-certifiering kräver till exempel inte att bönderna ska få något garanterat minimipris för sin skörd. Det gör UTZ-certifierade produkter billigare än Fairtradeprodukter. Det gör också att producenter av UTZ-certifierat kaffe är mer sårbara för kaffemarknadens stora prisfluktuationer. Det har lett till att UTZ-certifiering har benämnts av kritiker som "Fairtrade light".

Anders Maxson menar att Sida inte har sänkt sina krav eller bytt inköp. Han är inte medveten om skillnaderna mellan Fairtrade och UTZ-certifiering, men anser att UTZ-certifiering och Kravmärkning räcker för att uppfylla kraven som Sida ställer på sitt kaffe.

– Vi har inte bytt kaffe på kanske två år nu. Det är inte så att vi har sänkt våra krav, snarare tvärt om. Vi har höjt våra krav. Det här är ju bara olika märkningar och olika standards. Om du är ute efter att visa att vi använder omoraliskt kaffe på Sida så är du ute på djupt vatten, säger Anders Maxson

Frida Göteskog