Go to main navigation

Branschnytt

Lärare utbildas i mänskliga rättigheter

I förra veckan anordnade UR och Den globala skolan ett seminarium om hur man bör prata om mänskliga rättigheter i skolan. Lärare från hela Sverige deltog och fokus låg på filmens kraft.

En av filmerna som visades var Jens Assurs kortfilm Killing the Chickens to Scare the Monkeys från 2011. Filmen baseras på ett verkligt fall och gestaltar en kinesisk massavrättning. Efter den inledande avrättningsscenen följs en av de dödsstraffdömda bakåt under några dagar som ledde fram till händelsen. Med filmen hoppas Jens Assur väcka frågor om mänskliga rättigheter, rättsstaten och dödsstraff.

Flera samarbetspartners till filmen medverkade på seminariet. Civil Rights Defenders har tagit fram en lärarhandledning för att göra filmen mer användbar i skolan, med diskussionsfrågor och faktablad om centrala begrepp. De lärare som deltog i seminariet trodde att filmen kunde vara användbar i deras undervisning och att de skulle kunna skapa intressanta diskussioner både om rättigheter på en global nivå, men också på klassrumsnivå vad gäller mobbning, rättvisa och respekt.

Även Amnestys projekt Angeläget deltog. De erbjuder material med instruktioner om hur skolor kan arbeta med mänskliga rättigheter genom både journalistik och film. Elever får genom projektet möjlighet att skapa egna dokumentärfilmer och artiklar, och några av verken publiceras sedan i det material Angeläget ger ut. 

Sofia Quell