Go to main navigation

Branschnytt

Miljöanpassat bistånd med enkelt verktyg

Ett antal svenska biståndsorganisationer utvecklar en ny metod för att få in miljö- och klimatperspektiv i olika slags biståndsprojekt.

Poängen  med det nya verktyget – miljölinsen – är att det ska vara väldigt enkelt att använda. Projektet är i sin slutfas och verktyget har testats i olika workshops ute i världen.

Medan Sidas instruktioner för så kallad miljö-mainstreaming av biståndet omfattar över 100 sidor, ryms miljölinsen på en A4-sida.

 Projektet har finansierats av Sida. Flera svenska företag har också varit involverade under testfasen i projektet. Miljölinsen ser ut som ett plustecken av papper och är utformad för att vara lätt och konkret att använda. Bland de organisationer som varit med och utvecklat och testat verktyget finns Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, Forum Syd och Kooperation utan gränser.

En enkel webbsajt är under uppbyggnad och ska kunna användas av organisationer över hela världen som resursbank.

 www.environmentallens.org

Anna Petersson