Go to main navigation

Jubileum

NAI firade 50-år av Afrikastudier

I år fyller Nordiska Afrikainstitutet (NAI) 50 år. Jubileet firades i förra veckan i samband med invigningen av institutionens nya lokaler i Botaniska Trädgården i Uppsala. Omvärlden var där och samtalade med NAI:s direktör Carin Norberg om institutets betydelse för kunskap om Afrika, nu och under det halvsekel som gått.

Det var en talrik skara som samlats den 11:e oktober i "Afrikahuset i Botaniska Trädgården", som NAI:s nya lokaler döpts till i Uppsala. Bland gästerna fanns bland andra författaren Henning Mankell och den nigerianska författarinnan Chimamanda Ngozi Adichie, som skrivit den prisbelönta En halv gul sol.

Mitt i minglet träffade Omvärlden NAI:s direktör Carin Norberg:

Vad har NAI betytt för kunskaperna om Afrika?

– NAI har betytt mycket för studenter i Norden som varit intresserade av Afrika. Genom att erbjuda stipendier till studenter på masternivå och till forskare har vi kunnat främja vidare Afrikastudier i Norden. Institutet ordnar även forskardagar och fungerar som en plattform för forskare, där de kan träffas och utbyta idéer och dela erfarenheter med varandra. Förra året stod NAI till exempel som värd för den 4:e europeiska konferensen om Afrikastudier, där över 1000 forskare deltog.

Hur kom det sig att NAI grundades?

– Uppsala hade mycket litteratur om Afrika. Det fanns vid den tiden ett stort behov av att veta mer om de "nya" nationerna i Afrika som blivit självständiga från de gamla kolonialmakterna. Det fanns också ett väldigt starkt intresse för bistånd på den tiden. Den första biståndspropositionen fyller även den 50 år i år och Nämnden för internationellt bistånd, NIB, bildades också då (ersattes 1965 av SIDA, reds anm). NIB var också med i bildandet av NAI, vars främsta uppgift på den tiden var att utbilda biståndsarbetare som skulle ut i världen.

På vilket sätt har NAI utvecklats genom åren?

– Från början hade NAI främst funktion som bibliotek och anordnare av konferenser om Afrika. I dag är forskningen betydligt mer omfattande och uppdelad i fyra olika multidisciplinära kluster: konflikt, globalisering, städers dynamik och landsbygdens förändring. Alla våra publikationer är numera också peer-reviewed, vilket innebär att de utsätts för extern kvalitetsgranskning av andra oberoende forskare innan de publiceras.

Vad skulle du säga är det viktigaste som NAI uppnått under sina 50 år?

– Det viktigaste är nog det stöd som vi kunnat ge forskare i Norden och även till afrikanska forskare. NAI har under åren byggt upp ett gott samarbete med afrikanska forskare och ett väldigt stort nätverk i Afrika. Personligen är jag också mycket nöjd med bokmässan 2010 med temat Afrika, som vi var med och arrangerade. Vi lyckades tillsammans med våra samarbetspartners få dit 70 afrikanska författare från 28 olika länder, vilket var en stor prestation, som förhoppningsvis också ledde till en ökad kunskap om Afrika och afrikansk litteratur här i Sverige.

Nu har ni flyttat till de nya lokalerna. Vad kommer den nya miljön innebära för NAI:s arbete i framtiden?

– Jag tror att det kommer att ge ny energi åt Afrikaforskningen. Uppsala kommer att bli ett centrum för Afrikastudier i Norden. Vi är också inne i ett skede där en ny generation forskare håller på att träda fram och ta över från de gamla 40-talisterna.

Axel Salomonsson