Go to main navigation

Branschnytt

Ny biståndsplattform först i höst

Biståndsminister Gunilla Carlssons allianskollegor är nu mer involverade i diskussionerna kring den nya biståndsplattformen. Men arbetet med det nya dokumentet drar ut på tiden, och vad det egentligen ska innebära för biståndet är fortfarande oklart.

Det säger Kristdemokraternas Désirée Pethrus och Folkpartiets Fredrik Malm, båda ledamöter i utrikesutskottet, till OmVärlden.
När OmVärlden för en dryg månad sedan frågade de övriga tre allianspartierna om den nya plattformen som Gunilla Carlsson (m) annonserat var de ännu inte delaktiga i arbetet, vilket de uttryckte oro och förvåning över.

Enligt Fredrik Malm har regeringskollegorna sedan dess gjorts delaktiga i processen. 

– Vi är absolut involverade i arbetet. Däremot kan jag inte säga att vi kommit i mål när det gäller diskussionerna om innehållet, säger han.

– Vi är väl delvis involverade via vår samordning, men det är ändå lite diffust vad det ska resultera i. Ska det vara ett mer internt dokument, eller ett politiskt och ekonomiskt påverkande dokument som kräver hela riksdagens godkännande, säger Désirée Pethrus.

Hon säger också att tidsramen förlängts för plattformen, som Gunilla Carlsson tidigare har uttryckt hopp om att ha klar under våren. En presentation kommer nog snarare i höst, enligt Désirée Pethrus. 

– Det är glädjande, så att civila samhällets organisationer hinner delta i processen också, säger hon.

Gunilla Carlssons statssekreterare Hanna Hellquist har bjudit in civilsamhället till ett möte den 29 maj för att diskutera den nya biståndsplattformen. I inbjudan står att ”det blir ett tillfälle för grundläggande diskussion om biståndspolitikens inriktning och möjlighet att ställa frågor till varandra om resultat och styrning i biståndet”.

 Fredrik Malm anser inte att den nya plattformen ”är något dramatiskt”. Men enligt biståndsministern är den ju ämnad att ersätta dagens hela uppsättning av policys och dokument? 

– Det kommer inte att ske, säger Fredrik Malm.

Den nya plattformen innebär snarare en ommöblering i hur styrningen av utvecklingssamarbetet ska ske, enligt Fredrik Malm: 

– Det handlar mer om strukturinriktat arbete än om idé- och policyarbete.

Anna Petersson