Go to main navigation

Branschnytt

Ny resolution stärker barns rättigheter

FN har antagit en ny resolution för att säkerställa födelseregistrering av världens barn. Det rapporterar organisationen Plan som varit delaktiga i processen.

– Utan officiella dokument förblir miljontals barn osynliga för myndigheter och riskerar att inte få sina basala rättigheter tillgodosedda, säger Anna Hägg Sjökvist, generalsekreterare för Plan Sverige.

Trots att frågan finns med i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, förblir 51 miljoner barn oregistrerade varje år. Den icke-bindande resolutionen ska fungera som en påminnelse och ge tyngd till frågan. 

Att barn inte registeraras har flera orsaker, säger Anne-Sophie Lois, Plans FN-representant i Genève. Flera länder kopplar registreringen till medborgarskap, vilket försvårar för flyktingar. Det finns också praktiska problem, som transport och kostnader för att ta sig till myndigheten som utför registreringen.

 Nu är det upp till varje stat att driva frågan, då det inte är tänkt att registreringarna ska utföras av FN eller frivilligorganisationer.

 Sofia Quell