Go to main navigation

Branschnytt

Ny studie varnar för växande klyftor i Asien

Samtidigt som tillväxten är snabb så ökar de ekonomiska klyftorna i flera länder i Asien. Nu varnar Asiatiska utvecklingsbanken, ADB, för att stabiliteten i regionen hotas.

Flera länder i Asien har en kraftig tillväxt med ökad levnadsstandard och minskad fattigdom, men det ökande välståndet också lett till växande inkomstskillnader och klyftor. Det skriver Asiatiska utvecklingsbanken, ADB, i en ny rapport som presenterades i förra veckan.

Enligt ADB hade tillväxten, om den varit mer jämnt fördelad, kunnat lyfta ytterligare 240 miljoner människor i Asiens utvecklingsländer ur fattigdom de senaste tjugo åren.

Klyftorna ökade i de tre mest folkrika länderna – Kina, Indien och Indonesien – som varit drivande i regionens snabba ekonomiska tillväxt.

– Klyftor skapar sociala spänningar mellan rika och fattiga och tenderar att leda till instabilitet. En av de viktigaste komponenterna i skapandet av den ekonomiska tillväxten har varit social och politisk stabilitet och om den äventyras kommer det oundvikligen att undergräva tillväxten, säger Donghyun Park, en av författarna till rapporten och chefsekonom vid Asiatiska utvecklingsbankens ekonomi- och forskningsavdelning.

 För utvecklingsländer i Asien har Gini-koefficienten, som visar inkomstfördelningen i ett land på en skala mellan noll och ett där ett innebär störst klyftor, ökat från 0,39 till 0,46 de senaste tjugo åren. Cirka 6-8 procent av ländernas inkomster har gått till den rikaste procenten av hushållen och en femtedel av inkomsterna har gått till de 5 procent av befolkningarna som är rikast.

Det är främst teknisk utveckling, globalisering och marknadsorienterade reformer som drivit på regionens tillväxt. Dessa utpekas också som de krafter som lett till ökade klyftor mellan stad och landsbygd, samt kust och inland.

I rapporten fastslås att för att ta itu med ojämlikheten behöver politiker satsa pengar på utbildning och hälsovård, förbättra sociala trygghetssystem, minska eller ta bort generella prissubventioner, bredda skattebasen, skapa fler arbetstillfällen och sats på eftersatta regioner.

– De flesta regeringar i Asien är mycket medvetna om att de ökade klyftorna är skadliga för landets tillväxt och sociala stabilitet. Men de har ännu inte genomfört några konkreta åtgärder för att ta itu med frågan, konstaterar Park.

Enligt rapporten från Asiatiska utvecklingsbanken väntas tillväxten för de asiatiska tillväxtekonomierna hamna på 6,9 procent i år för att sedan öka till 7,3 procent under 2013. Det senare är på ungefär samma nivå som tillväxten låg på under 2011. Kina, världens näst största ekonomi, beräknas ha en BNP-tillväxt på 8,5 procent under 2012 och 8,7 procent år 2013. I Indien beräknas BNP-tillväxten till 7 procent 2012 och 7,5 procent under 2013.

Men Satyajit Das, internationell expert på finansiella derivat och riskhantering, menar dock att rapporten är alltför optimistisk och att de ekonomiska problemen i Europa i högre grad kommer att påverka länderna i Asien. Detta genom en minskad export och genom att flera länder, däribland Indien, är starkt beroende av utländskt kapital.

IPS/Neena Bhandari