Go to main navigation

Branschnytt

Nya biståndsministrar i de nordiska grannländerna

Under det senaste året har Finland, Danmark och Norge fått nya biståndsministrar. Med varierande agendor har ministrarna en sak gemensamt: de vill öka anslaget och engagemanget för bistånd.

I slutet av mars i år tillträdde Heikki Holmås från Sosialistisk Venstreparti posten som Norges utvecklingsminister. Holmås vill öka engagemanget hos norrmän för bistånds- och utvecklingsfrågorna, och har bjudit in civila samhället-organisationerna för en dialog om biståndets riktning, skriver norska tidningen Bistandsaktuelt. Norge har traditionellt haft ett stort engagemang för utvecklingsfrågor. Regeringens biståndsbudget uppgår till cirka 28 miljarder norska kronor årligen, vilket är 1,2 procent av BNP. 

Sedan valet i Danmark i höstas satsar nya regeringen bland annat på miljöfrågor. Nya biståndsministern Christian Friis Bach från Radikale Venstre har arbetat som rådgivare åt Världsbanken och som professor i internationell ekonomi på Köpenhamns universitet. Som biståndsminister har han en rättighetsbaserad inställning till utvecklingsfrågor.
Danmark har inte en lika generös biståndsbudget som Norge, 2011 gick 0,86 av BNP till biståndet, något som Friis Bach vill ändra på. Han vill uppnå enprocentsmålet och har ökat anslaget för 2012 som ett steg på vägen.

 Efter valet förra året fick även Finland ny biståndsminister, Heidi Hautala, som tillhör partiet De Gröna. Som OmVärlden tidigare skrivit  vill Hautala se en ökning av biståndet till 0,7 procent av BNP innan 2015.

 Mia Laurén

Läs en intervju med Danmarks nya biståndsminister i nästa nummer av OmVärlden som kommer ut den 15 maj 2012.