Go to main navigation

Latinamerika

Nya direktinvesteringar trots förstatliganden

Under de senaste månaderna har såväl Argentinas som Bolivias regeringar genomfört förstatliganden av utländska energibolag. Det har lett till att flera europeiska politiker har varnat för minskade direktinvesteringar. Men statistikmaterial från FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika, Cepal, visar att det inte finns något klart samband.

I Bolivia har tvärtom de utländska direktinvesteringarna ökat för varje år som nya förstatliganden har genomförts.

Bolivia har sedan 2006 förstatligat en rad industrier som exempelvis försäljning av gas- och oljeresurserna, landets största och tillika italienskägda telefonföretag Entel, det brittiska bränslebolaget AIR PB Bolivia, det spanska elbolaget ENDE och nu senast eltransportbolaget TDE. Samtidigt har direktinvesteringarna ökat för varje år, med undantag från krisåret 2009. Förra året hade Bolivia utländska direktinvesteringar på 860 miljarder dollar, jämfört med 280 miljarder dollar under 2006. Det innebär en ökning med 300 procent. Miguel Pérez, handläggare för ekonomiska frågor på Cepal, menar att man måste relativisera konsekvenserna av förstatliganden.

– Förstatliganden innebär ju att en del av ekonomin tas bort från investerare och i den bemärkelsen minskar ju investeringarna, säger han.

– Men det behöver inte betyda att de utländska direktinvesteringarna minskar på andra områden, fortsätter han.

Miguel Pérez menar att förstatliganden skapar osäkerhet i ett första läge och att de då riskerar att påverka investerare negativt. Men när man väl får ett nytt ramverk kan investeringarna komma tillbaka.

– Efter de sista årens förstatliganden i Venezuela såg man färre investeringar. Men när det hade blivit klart hur det nya systemet skulle se ut återvände de utländska direktinvesteringarna och det är därför som vi ser en ökning under 2011, säger han som exempel.

En rad industrier har förstatligats i Venezuela under de senaste åren. 2006 tog det statliga oljebolaget i PDVSA över fyra oljefält som drevs av utländska företag. Därefter har bland annat Telecomföretaget CANTV, matvarubutiker i utländsk ägo och guldindustrin förstatligats. Under de här åren har antalet utländska direktinvesteringar varierat rejält, men i jämförelse med åren före förstatligandena får landet i dag drygt dubbelt så många utländska direktinvesteringar.

– Förstatligande innebär inte nödvändigtvis färre direktinvesteringar, säger Miguel Pérez.

Samtidigt påpekar han att de absoluta investeringssiffrorna är lägre i Bolivia och Venezuela än i andra latinamerikanska länder. Venezuela får 60 % lägre investeringar än Colombia och Bolivia får 18 % lägre investeringar än Honduras.

Oljepriset en möjlig förklaring

I Argentina tog staten nyligen över olje- och gasbolaget YPF-Repsol. Tidigare har landet har bara förstatligat ett utländskt företag, det spanskägda flygbolaget Aerolineas Argentinas, år 2008. Efter det minskade direktinvesteringarna, men samma sak hände de flesta länder i Latinamerika och kan troligen förklaras av den ekonomiska finanskrisen. Men medan andra länder har fått tillbaka sina investeringar efter krisåren har Argentina inte sett investeringarna komma tillbaka.

Juan Luis Bour, chefekonom och direktör för den liberala tankesmedjan FIEL i Argentina, förklarar det med det han kallar för en "investeringsfientlig politik", och nämner bland annat förbud mot att skicka vinster utomlands.

– Förstatligandet av YPF-Repsol är ännu en negativ signal, säger han.

Men med tanke på att investeringarna redan är betydligt lägre i Argentina än i mindre grannländer som Chile – något som Juan Luis Bour betraktar som katastrofalt – tror han dock inte att investeringarna behöver minska så mycket. Dessutom tror han att investeringar i oljesektorn kan fortsätta, tack vare det höga oljepriset. Från 2005 fram till i dag har priset ökat från 50 till över 100 dollar fatet.

– Det höga oljepriset gör det intressant för företag att investera där, även om villkoren inte är särskilt goda, säger han.

– Däremot leder det inte till investeringar i sofistikerade industriella produkter, fortsätter han.

Han nämner även oljepriset som en möjlig förklaring till att investeringarna har ökat i Bolivia och Venezuela. Miguel Pérez håller med och säger att 2/3 av alla direktinvesteringar i Venezuela är koncentrerade till oljesektorn.

Maria Pettersson