Go to main navigation

Nytt uppdrag

Nya ledamöter i Sidas styrelse

Regeringen har utsett följande personer till ledamöter i Sidas styrelse:

Direktör Heléne Vibbleus Bergquist
Ambassadör Lennart Båge
Avdelningschef Karen Jorgensen
Kammarrättspresident Thomas Rolén
Personlig assistent Rosita Runegrund
Generaldirektör Mats Sjöstrand, som även omförordnas som ordförande i styrelsen.

Nya ledamöter är Thomas Rolén och Karen Jorgensen. Thomas Rolén är jurist med erfarenhet i statsförvaltingen och är för närvarande kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm. Karen Jorgensen har lång erfarenhet av biståndsfrågor internationellt och är chef för utvärderingsavdelningen på OECD-DAC. Övriga ledamöter i styrelsen har tidigare haft förordnande i Sidas styrelse.
I styrelsen ingår även Sidas generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka. Förordnandena gäller från och med den 5 juli 2012 t.o.m. 30 juni 2014.

Läs mer http://www.regeringen.se/sb/a/196474