Go to main navigation

Branschnytt

Nya varningar om framtida vattenkonflikter

I måndags inleddes den sjätte upplagan av World Water Forum i Marseille – ett globalt forum som av flera organisationer kritiserats för att vara allt för styrt av näringslivet. Samtidigt varnar FN i en ny rapport för fler politiska konflikter kring tillgången till vatten.

FN-rapporten World Water Development Report lanserades vid forumet i Marseille i måndags. I rapporten understryker FN:s experter att frågan om tillgången till rent vatten är central inom "alla aspekter som berör utveckling", och därför utgör en av de allra viktigaste globala frågorna.
Den omfattande rapporten, som har titeln "Managing Water under Uncertainty and Risk", målar upp en dyster bild av vilka konsekvenser som hotar om inte vattenfrågorna hanteras på rätt sätt. Experterna varna för fler politiska konflikter, men också för en minskad ekonomisk och social välfärd.

– Vi vill vara optimistiska men behovet av vatten ökar, vilket kan leda till en minskad tillgänglighet för konsumtion, och det är en dyster bild, säger Olcay Ünver, koordinator vid UN World Water Assessment Programme, som producerat rapporten.

Samtidigt påpekar Ünver att världens politiska ledare och det civila samhället skulle kunna göra mycket för att förbättra framtidsutsikterna, i synnerhet om man samarbetade för att skapa en bärkraftig vattenförsörjning.

 Men mycket står på spel. Över en miljard människor saknar tillgång till rent dricksvatten. Med tanke på att världens befolkning beräknas uppgå till nio miljarder år 2050 så kommer behovet av rent vatten bara att öka under framtiden. FN beräknar att 40 procent av världens länder, i synnerhet i den fattiga delen av världen, kan vara drabbade av en allvarlig vattenbrist år 2020.

 Lanseringen av rapporten sammanfaller med att den sjätte upplagan av World Water Forum hålls denna vecka. Det är ett möte där även "intressenter" i form av företrädare för vatten- och energiföretag deltar.
Ickestatliga organisationer har i stället valt att organisera ett alternativt möte i Marseille kallat Forum Alternatif Mondial de l'Eau som inleds på onsdagen. Vid detta möte kommer frågan om privatiseringen av vattenresurserna att stå i centrum.

 Gabriella Zanzanaini, ordförande för organisationen European Affairs for Food & Water Europe, säger att den globala rörelsen för en rättvis tillgång till rent vatten har varit kritisk till World Water Forum ända sedan den första upplagan hölls 1997.

 – Detta eftersom vi inte anser att en arena som organiserats av företagen är den rätta platsen att diskutera en global vattenpolitik, säger Gabriella Zanzanaini till IPS.

 Zanzanaini säger att inom de flesta andra områden utformas inte politiken vid "företagsinriktade handelsmässor", utan av regeringar eller på FN-nivå.

 – Vi anordnar vårt eget forum eftersom vi vill visa att det finns alternativ till de privatiseringar och lösningar som föreslås inom World Water Forum. Vatten är inte jämställbart med andra naturresurser, utan livsavgörande. Det kan inte ersättas av något annat, säger hon.
Zanzanaini säger att de aktivister som är engagerade i den globala vattenfrågan vill att lokalbefolkningarna ska ges större inflytande över hur vattnet ska distribueras.

 Vid World Water Forum har man skapat en särskild kommission som ska bidra med "medborgarnas lösningar".
Den nya FN-rapporten tar upp flera av de problem som de ickestatliga organisationerna påpekar, och experterna rekommenderar ett samarbete mellan en "mångfald av intressenter".

 Rapportförfattarna påpekar att leveransen av vatten traditionellt har kontrollerats av särskilda myndigheter, men att dessa förhållanden nu har förändrats – delvis på grund av klimatförändringarna. "Dessa frågor kan endast hanteras vid internationella forum", skriver man i rapporten, och påpekar att världens regeringar måste samarbeta för att se till att internationella beslut genomförs på nationell nivå. Med tanke på att "osäkerheten och riskerna" ökar globalt så måste nu alla aktörer på alla nivåer agera gemensamt, enligt rapportförfattarna.

 I rapporten påpekas även att det globala behovet av mat förväntas öka med 70 procent under de kommande fyra decennierna, vilket i sin tur kommer att ytterligare öka behovet av bevattning inom jordbruket.

A.D. McKenzie/IPS