Go to main navigation

Branschnytt

Ökat inflytande för tillväxtländer dröjer

Föreslagna reformer för att ge tillväxtländer större inflytande i Internationella valutafondens beslutsprocesser släpar efter. När endast några veckor nu återstår till fondens årliga möte varnar IMF-chefen för att reformerna drar ut på tiden.

Det mest anmärkningsvärda är att USA som har förespråkat dessa förändringar är ett av de länder som inte gått vidare med förslagen. Stöd för förslagen kräver en omröstning i den amerikanska kongressen. Med presidentvalskampanjerna i full gång har dock president Barack Obama klargjort att han inte kommer att driva frågan om en kongressomröstning före presidentvalet.

Medan IMF-chefen Christine Lagarde uppmanat medlemsländerna att vidta de åtgärder som behövs för att fullfölja processen är det nu tydligt att det stöd som krävs för reformerna inte finns ännu – inför IMF:s årliga möte i Tokyo i mitten av oktober.

Enligt IMF syftar reformerna till att stärka tillväxtländernas och utvecklingsländernas, däribland de allra fattigaste ländernas, inflytande. Reformerna skulle enligt planerna godkännas i januari 2013 och officiellt införas året därefter.

– Obamaadministrationen har inga planer på att gå vidare i frågan före valet. Det är en öppen fråga är om något kommer göras under övergångsperioden om Obama blir omvald, säger Jo Marie Griesgraber från New Rules for Global Finance Coalition, ett internationellt nätverk baserat i Washington, till IPS.

Hon syftar på de två och en halv månader som är mellan valet tidigt i november och slutet på den nuvarande administrationens ämbetsperiod.

IMF meddelade på nyligen att en viktig del av reformpaketet dock redan har fått det stöd som krävs för att införas – en fördubbling av IMF:s utlåningskapacitet till omkring 767 miljarder dollar – en reform som stöds av 73 procent av medlemsländerna.

Den större frågan handlar dock om reformer av valutafondens kvotsystem som föreskriver hur mycket pengar varje enskilt land ska bidra med till fonden och därmed hur stor tyngd ett land har i omröstningarna när fonden fattar sina beslut. En reform av kvotsystemet skulle också röra om i fondens styrelse, med tanke på att fler tillväxtländer, men också fattiga länder, skulle få en starkare röst inom organisationen.

För att reformerna ska antas krävs ett stöd på 85-procent. I början av september fanns enbart ett stöd på 66 procent för förslaget. Med USA som har 17 procent av alla rösträtter skulle dock stödet för förslaget vara 83 procent. Och om reformerna införs kommer USA få ett ännu större inflytande inom fonden, med ett ökat antal rösträtter.

För närvarande har Kina, världens näst största ekonomi, endast inflytande i nivå med Italien. Enligt det nya förslaget skulle landet få ett dubbelt så stor inflytande, tillsammans med fler tillväxtekonomier, medan andra länders tyngd skulle minska.

Carey L. Biron/IPS