Go to main navigation

SADEV

Oviss framtid efter riksdagsbeslutet

Det är fortfarande oklart vad som ska hända med SADEV, myndigheten som utvärderar svenskt bistånd. Regeringen ville lägga ned myndigheten vid årsskiftet, men Riksdagen upphävde det beslutet. På torsdag träffas regeringen och riksdagspartierna för att reda ut vad som ska hända nu.

– Det är ju rena hönsgården. De har skött det här så jävla klantigt så man blir mörkrädd. Det säger Agne Sandberg, fackligt förtroendevald på SADEV.

Han berättar att personalen på SADEV, som ligger i Karlstad, har förberett sig på en nedläggning ända sedan en anonym arbetsgrupp på UD i somras föreslog detta. Efter att regeringen fattat beslut i frågan uppfattade man det som klart. SADEV skulle läggas ned vid årsskiftet och har inte gjort någon verksamhetsplanering för 2013.

– Flera remissinstanser pekade på att man lägger ned verksamheten utan att veta hur man ska lösa utvärderingen av biståndet på något annat sätt, säger Agne Sandberg, men det brydde man sig inte om. Sedan hörde vi inte flasklock förrän för tre veckor sedan när riksdagens utrikesutskott gjorde en piruett och förklarade att det inte får vara något glapp mellan SADEV och en framtida utvärderingsverksamhet. Men vad det betyder i praktiken vet vi fortfarande inte trots att det är knappt tre veckor kvar tills det ska läggas ned.

I mediernas rapportering framstod det som att SADEV skulle få vara kvar. Men utskottet skrev tvärtom att det finns en samsyn kring behovet av att reformera utvärderingen av biståndet. Och att utvärderingen ska göras fristående och oberoende.

– Vi krävde en bred politisk enighet kring den framtida utformningen, säger Kenneth G Forslund, socialdemokraternas biståndspolitiske talesperson. Vi ville inte stänga SADEV och först långt senare sätta upp en ny granskningsfunktion. Den linjen utesluter inte att den även i fortsättningen kommer ligga i Karlstad.

På torsdag ska partierna i utrikesutskotten samråda med biståndsministern. Då kanske det klarnar vad som händer med myndigheten och de omkring 15 anställda.

– Jag hoppas att de kommer fram till en lösning om hur detta ska vara organiserat, säger Agne Sandberg. Men kan den nya verksamheten kunna sjösättas till den första januari? Just nu känns det mest bara som ett förlängt lidande.

OmVärlden har sökt biståndsminister Gunilla Carlsson, men hon väljer att avstå från att kommentera frågan till efter mötet på torsdag.

Jesper Bengtsson