Go to main navigation

Branschnytt

Pengabrist för humanitärt bistånd

Förra året var avsaknaden av pengar till humanitära biståndsinsatser större än den varit på tio år, enligt en ny rapport. Samtidigt meddelar FN att det kommer att krävas större insatser i år från det internationella samfundet, eftersom behoven ökat på grund av torka och konflikter.

Den nya rapporten från den brittiska organisationen Development Initiatives visar att det internationella samfundet inte har lyckas hantera det ökande behov av krisinsatser som uppstår i världen. Enligt rapporten saknades det förra året resurser för att bemöta 38 procent av de humanitära biståndsinsatser som det fanns behov av. Det kan jämföras med 27 procent år 2007.

Enligt Lydia Poole, som skrivit rapporten, så ökar klyftan mellan behov och finansiering. Men samtidigt har det humanitära biståndet inte minskat i samma takt som det officiella utvecklingsbiståndet.

– Den positiva aspekten av rapporten är ökningen av den privata finansieringen – som tycks vara mycket lyhörd för när stora behov uppkommer, säger Poole.

IPS