Go to main navigation

Ingen insyn på Idea

Pengarullningen fortsätter

Demokratiinstitutet Idea fortsätter att betala skyhöga förmåner till chefer och konsulter. En hög chef, Kristen Sample som basar över 35 personer, bor i Haag och sover på hotell Sheraton när hon är i Stockholm. Konsulten Kathleen Hamblin fick 160 000 kronor för två dagars chefskurs. Samtidigt sparar Idea på demokratiinsatserna.

– Idea behöver genomgå en oberoende revision. Det duger inte med en intern granskning. Uppgifterna om slöseriet pekar på att demokratinsatserna har blivit lidande på grund av en alltför slapp styrning, säger OmVärldens Nils Resare, som skrivit reportaget.

OmVärldens avslöjande har rönt stor uppmärksamhet i svenska medier. I Expressen kräver biståndsminister Gunilla Carlsson att Idea nu förklarar sig.

Men OmVärlden kan också avslöja att organisationens anställda nyligen beviljats en utvidgad immunitet av UD – en immunitet som är mer långtgående än på FN.

– Det måste gå att granska Idea. Den nuvarande rättsliga immuniteten gör att varken polisen, riksrevisionen eller journalister har möjlighet att undersöka hur organisationen hanterar skattepengarna från Sverige och andra länder, kommenterar Nils Resare.

I andra multilaterala och mellanstatliga organisationer finns det interna revisionsavdelningar med mycket stora befogenheter och stor integritet. Det kompenserar till viss del bristen på insyn. Eftersom Idea saknar detta måste organisationen öppnas upp för insyn och utomstående granskning.

Läs OmVärldens nyhet om Idea

Nils Resares analys

Uppdatering kl 14.25:  Biståndsminister Gunilla Carlssons uttalande efter OmVärldens artiklar